Conferință de lansare regională a Recomandărilor de la Graz privind accesul la justiție și minoritățile naționale

10. 10. 2018

Marți, 9 octombrie curent, conferința de lansare regională a Recomandărilor de la Graz privind accesul la Justiție și minoritățile naționale și-a deschis lucrările. Evenimentul a avut loc în perioada 9-10 octombrie 2018, la Chișinău, și și-a propus să exploreze situația actuală a minorităților naționale în Republica Moldova din perspectiva accesului la justiție al acestora. De asemenea, conferința a servit drept cadru pentru lansarea în țara noastră a Recomandărilor de la Graz privind accesul la justiție și minoritățile naționale.

Organizat de Institutul Național al Justiției și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), reuniunea a întrunit reprezentanți ai sistemului judiciar național, experți ai OSCE și ai Oficiului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), precum și reprezentanți ai instituțiilor de formare judiciară din cele cinci state ale Parteneriatului Estic (Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina) și România.

Lucrările conferinței au fost deschise de către Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, și Victoria Iftodi, Ministru al Justiției din Republica Moldova, care au salutat participanții. „Ţin să remarc faptul că este deja a doua oară când reprezentanţi ai şapte instituţii de formare judiciară se reunesc la Chişinău şi îmi exprim speranţa că aceste reuniuni vor deveni tradiţie. Am ales intenţionat şi de această dată acelaşi format pentru a încuraja schimbul de experienţe şi bune practici între instituţiile de formare judiciară din statele Parteneriatului Estic, care va contribui la o mai bună pregătire a profesioniştilor din sistemul judiciar în ceea ce priveşte fomarea lor juridică iniţială şi continuă”,  a precizat Diana Scobioală în discursul său.

În cadrul evenimentului, au fost luate în dezbatere subiecte ce țin de principalele provocări, soluţii şi bune-practici de asigurare a accesului efectiv la justiţie al minorităţilor naţionale. De asemenea, agenda conferinței a cuprins paneluri de discuții privind necesităţile actuale de formare a judecătorilor, procurorilor şi altor profesionişti din sectorul justiţiei în domeniul drepturilor minorităţilor naţionale şi al crimelor motivate de ură, precum și diseminarea Recomandărilor de la Graz privind accesul la justiţie şi minorităţile naţionale în calitate de instrument practic pentru a fi utilizat în activitatea profesioniştilor din sectorul justiţiei în vederea îmbunătăţirii accesului la justiţie pentru minorităţile naţionale.

 

„Recomandările de la Graz privind accesul la justiție și minoritățile naționale”, lansate pe 14 noiembrie 2017, la Universitatea din Graz (Austria) sub președinția austriacă a OSCE, oferă o abordare atât normativă, cât și practică pe tematica accesului la justiție pentru minoritățile naționale și  includ principii care stau la baza accesului egal la justiție pentru toți, inclusiv pentru minoritățile naționale.