Conferința internațională dedicată articolului 5 al CEDO „Dreptul la libertate și la siguranță”

04. 06. 2019

Marți, 4 iunie 2019, s-a desfășurat conferința internațională dedicată articolului 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului „Dreptul la libertate și la siguranță” și care marchează aniversarea a 70-a de la fondarea Consiliului Europei. Organizat de Consiliul Europei și Institutul Național al Justiției, evenimentul a urmărit sporirea nivelului de înțelegere de către reprezentanții sistemului de drept a principiilor care stau la baza prevederilor articolului 5 al CEDO, a interpretării acestora de către Curtea Europeană, precum și conștientizarea vulnerabilităților întâlnite la implementarea efectivă a principiilor date.

Lucrările conferinței au fost deschise de către Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, William Massolin, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, Victor Micu, Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Mircea Roșioru, Adjunct al Procurorului General, și Mikhail Lobov, Șef al Departamentului pentru politici și cooperare în domeniul drepturilor omului al Directoratului General drepturile omului și statul de drept al CoE.

„Consolidarea și dezvoltarea sistemului de formare profesională inițială și continuă a tuturor actorilor care activează în sectorul justiţiei rămâne a fi o prioritate constantă, rolul esențial în acest proces avându-l, cu preponderență, Institutul Național al Justiției. Evident, una dintre preocupările Institutului și al întregului corp de formatori a fost și este familiarizarea beneficiarilor INJ cu rigorile și standardele CEDO, precum și cu jurisprudența Curții de la Strasbourg”, a declarat, în deschidere, Diana Scobioală.

La eveniment au participat reprezentanți guvernamentali și ai Consiliului Europei, exponenți ai instituțiilor mandatate să ofere instruire inițială și continuă judecătorilor, procurorilor și avocaților din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Federația Rusă, Georgia, Republica Moldova, România și Ucraina, precum și experți ai societății civile și ai altor organizații regionale și internaționale.

Conferința a fost divizată în sesiuni plenare și ateliere de lucru în cadrul cărora s-a discutat despre principiile-cheie ale dreptului la libertate și la siguranță aplicate în context regional, metodologia și constatările preliminare referitoare la cercetarea privind aplicarea arestului preventiv în Republica Moldova, provocări și soluții posibile în implementarea articolului 5 al CEDO la nivel național și regional etc.

Conferința internațională „Articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță” a fost organizată în cadrul programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazată pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Norvegiei.