Conferința regională „Accesul la justiție pentru femeile-victime ale violenței”

22. 10. 2018

Totalizarea rezultatelor Proiectului Consiliului Europei „Îmbunătățirea accesului femeilor la justiție în cinci țări ale Parteneriatului Estic” a fost unul dintre subiectele principale abordate la conferința regională „Accesul la justiție pentru femeile-victime ale violenței”. Evenimentul a avut loc în perioada 18-19 octombrie 2018, la Strasbourg.

Reuniunea a întrunit reprezentanți ai Guvernelor şi instituţiilor de formare judiciară din Republica Moldova, Azerbaidjan, Armenia, Georgia, Ucraina şi Belarus, experţi din cadrul Consiliului Europei, ai societăţii civile şi ai mediului academic. Din partea Institutului Național al Justiției, la eveniment au participat Diana Scobioală, Director, Ecaterina Popa, șefa Secției instruire continuă, Dumitru Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, Olga Dorul, formator INJ, Dorel Musteață, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, Violeta Cojocaru, formator INJ, și Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cadrul conferinței au fost nominalizate progresele la nivel național, înregistrate în anii 2015-2018, privind accesul femeilor la justiție, acțiunile efectuate pentru a îmbunătăţi perceperea standardelor Convenţiei de la Istanbul cu privire la asigurarea accesului la justiţie pentru femeile care sunt victime ale violenţei. Totodată, au fost prezentate o serie de instrumente practice destinate profesioniştilor din domeniul juridic și discutate perspectivele de cooperare între școlile de magistratură din țările membre ale Parteneriatului Estic.

În luarea sa de cuvânt, Directorul INJ a împărtășit experiența Institutului Național al Justiției în realizarea activităților de formare pentru judecători, procurori și alți profesioniști din sectorul justiției care au în vizor tematicile combaterii violenței domestice, discriminării pe bază de gen, excluderea prejudecăților față de femei etc. În particular, dumneaei s-a referit la integrarea în cursul de formare inițială a proceselor de judecată improvizate la Curtea Europeană și care sunt bazate pe scenarii care includ teme ce țin de discriminare și accesul femeilor la justiție.

Conferința regională a fost organizată sub egida Consiliului Europei în cadrul Proiectului PGG „Consolidarea accesului la justiție pentru femeile-victime ale violenței în șase țări ale Parteneriatului Estic”.