Conferința anuală a actorilor în domeniul justiției, la ediția a III-a

31. 05. 2024

Sub genericul „Profesiile juridice în transformare: etică, reputație și comunicare interprofesională”, vineri, 31 mai 2024, și-a desfășurat lucrările conferința anuală a actorilor în domeniul justiției. Evenimentul a fost organizat de ABA ROLI Moldova, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției, ca parte a Programului pentru susținerea reformei justiției penale și combaterea corupției în Republica Moldova, cu susținerea Departamentului de Stat al SUA.

Conferința a reunit membri ai celor trei profesii – judecători, procurori și avocați – servind drept o platformă de discuții în vederea consolidării colaborării și promovării unui mediu profesional solid și echitabil pentru toți.

Institutul Național al Justiției a fost reprezentat de Ecaterina Popa, șefă a Direcției instruire și cercetare, care, în alocuțiunea sa, a reiterat importanța formării juridice pentru consolidarea dialogului interprofesional. De asemenea, dumneaei a menționat că acțiunile privind instruirea grupurilor mixte se regăsește atât în Strategia sectorului justiției, cât și în Strategia europeană de formare judiciară, iar Institutul Național al Justiției asigură acest deziderat.

Conferința anuală a actorilor în domeniul justiției a fost structurată în patru sesiuni care au vizat teme privind provocările colaborării și interacțiunea dintre profesiile juridice, dilemele de etică și deontologie profesională, apărarea reputației profesionale a actorilor din sistemul justiției etc.

Totodată, au fost prezentate concluziile și recomandările formulate în rezultatul desfășurării a 12 ateliere de lucru regionale pentru judecători, procurori și avocați, în perioada noiembrie 2023-martie 2024, în șapte localități din Republica Moldova.