Conferință internațională în Republica Uzbekistan – „Formare juridică și cercetare în susținerea statului de drept: tendințe actuale și viziuni de viitor”

05. 12. 2023

În perioada 1-2 decembrie 2023, la Tașkent și Samarkand, Uzbekistan, a avut loc conferința internațională „Formare juridică și cercetare în susținerea statului de drept: tendințe actuale și direcții viitoare”. Organizată cu ocazia primei aniversări a Academiei de Formare a Procurorilor și a Personalului de Investigații din Republica Uzbekistan, evenimentul a întrunit reprezentanți ai sectorului de drept, cadre universitare, cercetători, experți din Asia și Europa (China, Franța, Japonia, Kazahstan, Malaysia, Portugalia, Suedia, SUA, Turcia etc.). Din partea Institutului Național al Justiției au fost prezente Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Olga Marandici, consilieră a Directorului INJ, șefă a Secției relații internaționale.

În prezentarea sa, Ecaterina Popa a împărtășit experiența Institutului în procesul de instruire a profesioniștilor din sectorul justiției din Republica Moldova pe cele patru dimensiuni: formare inițială, formare continuă, formare formatori și e-learning. Directoarea interimară a INJ s-a referit, în special, la admiterea electronică și integrarea activităților de simulare în programul de instruire inițială a viitorilor judecători și procurori, formarea continuă a beneficiarilor INJ conform planurilor modulare care vizează diverse tematici juridice și non-juridice, bunele practici în adaptarea și instituționalizarea cu impact major a e-cursurilor HELP, precum și la importanța stabilirii parteneriatelor cu școlile de magistratură din Asia Centrală și Europa.

Conferința internațională „Formare juridică și cercetare în susținerea statului de drept: tendințe actuale și viziuni de viitor” a avut drept scop crearea unei platforme de discuții despre abordări inovatoare în procesul educațional și realizarea schimbului de experiență în formarea profesioniștilor din domeniu.

De asemenea, în cadrul vizitei, Directoarea interimară a INJ a avut o întrevedere cu Evgeniy Kolenko, Prim-adjunct al Academiei de Formare a Procurorilor și a Personalului de Investigații din Republica Uzbekistan, la care au fost discutate direcțiile de colaborare privind formarea judiciară a beneficiarilor ambelor instituții, inclusiv pe segmentul cercetărilor științifice. De asemenea, a fost accentuată importanța cooperării în proiecte comune care să consolideze competențele profesionale ale reprezentanților din sectorul de drept din cele două țări.

Participarea reprezentanților INJ la conferință a fost posibilă grație Programului comun Uniunea Europeană-Consiliul Europei „Statul de drept în Asia Centrală”.