Consilierea confidențială pe probleme de etică, discutată de judecători și procurori în cadrul unor mese rotunde

30. 05. 2024

Consolidarea integrității și a standardelor etice atât în sistemul judiciar, cât și în sistemul procuraturii a fost scopul a două mese rotunde, organizate, la 29 și 30 mai 2024, de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.

Activitățile, cu genericul „Consilierea confidențială pe probleme de etică ca instrument de consolidare a integrității în sistemul judiciar și sistemul procuraturii”, au fost parte a proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova – Faza 2”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii al Departamentului de Stat al SUA și implementat de Consiliul Europei.

În deschidere, participanții – reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Consiliului Superior al Procurorilor, judecători și procurori, au fost salutați de Falk Lange, Șef al Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, și Adrian Cerbu, Director interimar al Institutului Național al Justiției. Evenimentele au fost facilitate de formatorii Consiliului Europei, experții internaționali – Jeremy McBride și Horațius Dumbravă.

În cadrul meselor rotunde au fost discutate mai multe subiecte, printre care obiectivele și beneficiile unui sistem de consiliere confidențială, standardele și cerințele internaționale pentru abordarea dilemelor etice în sistemul de justiție (avizele consiliilor consultative ale judecătorilor/procurorilor europeni, precum și recomandările GRECO), utilizarea consilierii etice în instanțe și procuraturi, foaia de parcurs pentru îmbunătățirea sistemului existent în Republica Moldova privind consilierea etică a judecătorilor etc.