Discursul de ură, prin prisma practicii juridice a CtEDO

23. 01. 2023

În perioada 19-20 ianuarie 2023, la Institutul Național al Justiției a avut loc seminarul dedicat particularităților jurisprudenței CtEDO privind discursul de ură. Evenimentul a întrunit judecători și procurori, care au fost mentorați de Romanița Iordache și Natalia Alkiviadou, consultante ale Consiliului Europei, și de Janeta Hanganu, juristă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

În cadrul seminarului au fost împărtășite cele mai bune practici juridice în gestionarea cazurilor de discurs de ură, inclusiv prin jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, și s-a făcut schimb de experiență și idei pentru îmbunătățirea mecanismelor de combatere a discriminării și a discursului de ură în Republica Moldova. Totodată, programul de instruire a vizat identificarea prejudecăților și a stereotipurilor, exemple juridice de tratare a cazurilor de discriminare, precum și soluționarea unor studii de caz care au fost elaborate pe baza unor hotărâri emise de Curtea Europeană.

Activitatea a fost organizată de Institutul Național al Justiției și proiectul regional comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Consolidarea accesului la justiție prin mecanisme non-judiciare de compensare pentru victimele discriminării, ale infracțiunilor motivate de prejudecată și ale discursurilor de ură în țările Parteneriatului Estic”, implementat în cadrul programului „Parteneriatul pentru Buna Guvernare II, 2019-2022”.