Două e-cursuri HELP privind protecția datelor personale și criminalitatea informatică, lansate la INJ

24. 11. 2023

Institutul Național al Justiției și Consiliul Europei au lansat, la 23 noiembrie 2023, via online, două e-cursuri HELP – „Protecția datelor personale și dreptul la viața privată” și „Criminalitatea informatică și probele electronice”, tutorate, la nivel național, de INJ.

Sesiunea de deschidere a fost moderată de Ecaterina Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, focal point HELP, care a vorbit despre impactul e-instruirilor asupra dezvoltării profesionale a reprezentanților din sectorul de drept, menționând că este deja al 20-lea curs electronic instituționalizat de INJ datorită parteneriatului cu Consiliul Europei și Programul HELP.

Experții Janeta Hanganu, juristă la Grefa CtEDO, Ana-Maria Telbis, șefă adjunctă a Direcției de formare juridică și drepturile omului, CoE, Ana Elefterescu și Cătălina Stroe din cadrul Serviciului de criminalitate informatică al CoE – i-au inițiat pe beneficiarii instruirilor cu activitățile Consiliului Europei privind criminalitatea cibernetică și probele electronice, prevederile Convenției de la Budapesta, resursele tematice dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului etc.

În timpul lansării, tutorii HELP, formatori INJ, s-au referit la cursurile propriu-zise care au fost traduse în limba română și ajustate în conformitate cu legislația națională, precum și la modul și etapele de parcurgere a programelor de instruire.

Cursul „Protecția datelor personale și dreptul la viața privată” are scopul de a familiariza participanții cu domeniul de aplicare a dreptului la protecția datelor și a dreptului la viața privată, evidențiind atât diferențele, cât și asemănările dintre aceste concepte. Programul de formare abordează, de asemenea, restricțiile care pot interveni în aceste domenii și acoperă subiecte precum jurisprudența existentă privind protecția datelor medicale, mass-media, noile tehnologii (i.e. GPS, drone, CCTV), e-comunicarea, marketingul și supravegherea la locul de muncă.

Cea de-a doua instruire la distanță „Criminalitatea informatică și probele electronice” explorează provocările legate de investigarea infracțiunilor cibernetice și dificultățile ce țin de colectarea și manipularea probelor digitale. Mecanismele prevăzute în Convenția de la Budapesta și protocoalele aferente, precum și alinierea măsurilor procedurale de combatere a criminalității informatice și gestionarea probelor electronice la standardele privind drepturile omului sunt, la fel, analizate în modulelor de formare.

Ambele cursuri, cu o durată a câte 40 de ore de instruire, au fost dezvoltate de echipa Programului European al CoE pentru formarea juriștilor din domeniul drepturilor omului (Programul HELP) și vor fi active în perioada 23 noiembrie–24 decembrie 2023.