Dreptul muncii și drepturile omului – un nou curs HELP, pilotat, la nivel național, de INJ

17. 01. 2024

Marți, 16 ianuarie 2024, a fost lansat cursul la distanță „Dreptul muncii și drepturile omului”, elaborat de Programul european pentru formarea juriștilor în domeniul omului (Programul HELP) și pilotat, la nivel național, de Institutul Național al Justiției pentru  judecători, procurori și avocați care acordă asistență juridică garantată de stat.

„Lansarea cursurilor electronice elaborate de Programul HELP al Consiliului Europei a devenit o tradiție pentru Institutul Național al Justiției care, anual, adaptează instrumente educaționale de calitate cu asistența tutorilor naționali certificați HELP, formatori ai instituției. Am preluat cu succes deja 21 de e-cursuri HELP destinate beneficiarilor INJ. O resursă valoroasă la portofoliul nostru extins este cursul „Dreptul muncii și drepturile omului” – un program de formare esențial pentru profesioniști în vederea cultivării înțelegerii profunde a Cartei Sociale Europene  și a aplicării acesteia la nivel național”, a menționat, în deschiderea evenimentului, Ecaterina Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, focal point HELP.

Falk Lange, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, a subliniat următoarele: „Dreptul la condiții de muncă echitabile și corecte nu este doar o împuternicire legală; acesta este un factor cheie al coeziunii sociale și stabilității. Pe măsură ce analizăm complexitățile cadrului legal din Republica Moldova, trebuie să recunoaștem că asigurarea și garantarea drepturilor sociale și de muncă protejează nu doar drepturile lucrătorilor, de asemenea, contribuie la formarea unei societăți corecte și echitabile.”

Evenimentul a fost moderat de Veronica Dobrioglo, ofițeră superioară a proiectului CoE „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”. În timpul lansării, experții Tatiana Puiu, vicepreședintă a Comitetului European pentru Drepturile Sociale, și Monika Smuzs-Kulesza, consultantă a Consiliului Europei, judecătoare la Tribunalul regional din Lodz, Polonia, s-au referit la aspecte ce țin de Carta Socială Europeană, organele de monitorizare și sistemul de tratate ale acesteia, precum și la Comitetul European pentru Drepturile Sociale cu privire la dreptul muncii, iar Ana-Maria Telbis, șefă adjunctă a Unității de formare în domeniul justiției și drepturile omului din cadrul Directoratului general drepturile omului și supremația legii al CoE, a vorbit despre evoluțiile programului HELP. Tutorii naționali HELP, consultantele CoE, Olga Marandici și Viorica Verdeș, au prezentat obiectivele cursului și procesul de adaptare națională a acestuia, punând accent pe modul și etapele de parcurgere a programului la distanță.

Cursul online HELP „Dreptul muncii și drepturile omului”, activ în perioada 16 ianuarie-16 martie 2024, este alcătuit din zece module și abordează conceptele esențiale legate de drepturile angajaților, relațiile de muncă, timpul de lucru și perioadele de odihnă, salarizarea echitabilă, securitatea și sănătatea în muncă, precum și sistemul european de protecție. De asemenea, sunt examinate atât drepturile individuale, cât și cele colective ale muncii, concentrându-se, în principal, pe jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Comitetului European al Drepturilor Sociale. După 40 de ore de instruire, în baza rezultatului testării finale, cursanții vor fi certificați de INJ.

Activitatea a fost organizată de Programul HELP și Institutul Național al Justiției în cadrul proiectului CoE „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”, ca parte a Planului de acțiuni al CoE pentru Republica Moldova 2021-2024, și cofinanțat de Agenția Austriacă de Dezvoltare și Consiliul Europei.