e-curs HELP „Accesul femeilor la justiție”: lansare regională pentru cinci state ale Parteneriatului Estic

08. 06. 2021

Astăzi, 8 iunie 2021, a fost lansat e-cursul „Accesul femeilor la justiție”, dezvoltat de echipa Programului European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP) și care, la nivel național, va fi tutorat de Institutul Național al Justiției. Evenimentul s-a produs concomitent pentru profesioniștii din domeniul juridic din țările Parteneriatului Estic – Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

În timpul lansării, tutorii HELP – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Directoarea INJ, și Ecaterina Popa, magistru în drept, șefa Direcției instruire și cercetare INJ – s-au referit la cursul propriu-zis care a fost tradus în limba română și ajustat în conformitate cu ordinea juridică internă, precum și la modul și etapele de parcurgere a programului de instruire.

Cursul HELP „Accesul femeilor la justiție” oferă o imagine de ansamblu interactivă asupra standardelor internaționale și europene cu privire la drepturilor femeilor și egalitatea de gen, asupra jurisprudenței și bunelor practici în domeniu. Acesta va fi activ în perioada 8 iunie-26 august 2021 pentru beneficiarii Institutului Național al Justiției: judecători din grupul-resursă, formatori și audienți, precum și pentru cinci masteranzi ai facultății de drept de la Universitatea de Stat din Moldova. Cei care vor promova cursul vor primi certificate emise de HELP.

Lansarea a avut loc în cadrul Proiectului Consiliului Europei „Accesul femeilor la justiție: implementarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene în domeniul egalității de gen”.