Evaluarea profesională complexă a formatorilor: etapa II

12. 03. 2024

Institutul Național al Justiției anunță desfășurarea celei de-a doua etape a evaluării complexe în privința formatorilor din Rețeaua de formatori a INJ.

Această etapă vizează doar formatorii care,  în ultimii trei ani de la includerea în Rețea sau de la ultima evaluare complexă, nu au participat în calitate de formator la nicio instruire organizată de Institut. Comisia de concurs și evaluare îi va evalua în cadrul prezentării unei secvențe demonstrative de seminar, cu o durată de până la 30 min., pe o temă la liberă alegere din domeniul/domeniile pentru care sunt incluși în Rețea. Comisia va aprecia prestația formatorului potrivit fișei de evaluare, prevăzută la Anexa nr. 3 la Statutul formatorului, în baza următoarelor criterii:

  1. centrarea activității de formare pe obținerea de abilități practice și atitudini;
  2. segmentarea logică a conținutului tematic;
  3. adecvarea metodelor de formare la obiectivele de învățare și la profilul grupului;
  4. respectarea caracteristicilor de învățare la adulți;
  5. logica și corectitudinea exprimării în domeniul de specialitate;
  6. utilizarea resurselor materiale adecvate:
  7. gestionarea resurselor materiale adecvate:
  8. elemente de noutate în abordare și informare;
  9. capacitatea de planificare, organizare și evaluare a temei;
  10. capacitatea de a se autoevalua și de a se forma continuu.

Prin Hotărârea Comisiei, formatorii care au fost contactați prin intermediul poștei electronice și a serviciilor de telefonie sunt invitați marți, 19 martie 2024, ora 15.00, să participe la prezentarea unei secvențe demonstrative de seminar, cu o durată de maximum 30 min., pe o temă la liberă alegere din domeniul/domeniile pentru care sunt incluși în Rețeaua de formatori a INJ. Participarea la acest exercițiu se va desfășura în format online, iar formatorii vizați vor primi link-ul de conectare.

În urma evaluării complexe, Comisia va aproba lista formatorilor care au promovat evaluarea și a celor care nu au promovat-o.

În caz de necesitate, Consiliul Institutului, la propunerea a cel puțin trei membri, poate invita candidatul la un interviu. Graficul de desfășurare a interviului va fi plasat pe pagina web oficială a INJ, cu înștiințarea persoanelor invitate. Interviul nu este public și are o durată de maxim 30 min. pentru fiecare candidat.

Hotărârea Comisiei, împreună cu materialele anexate, vor fi transmise Consiliului Institutului, pentru aprobare.

Consiliul Institutului poate invalida formatorul inclus spre aprobare în lista Comisiei, dacă pe parcursul procedurii au apărut elemente de incompatibilitate cu calitatea de formator și, respectiv, îl exclude din Rețea.

Date de contact:

+ 373 22 22 81 85;

+ 373 22 23 27 55.