Foștii și actualii audienţi ai INJ s-au confruntat, pentru prima dată, într-un concurs de simulare de proces

03. 07. 2018

Luni, 2 iulie 2018, două echipe, formate din reprezentanții diferitelor promoții de audienți ai Institutului Național al Justiției, și-au demonstrat abilități necesare într-un proces de judecată improvizat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

În concursul, desfășurat pentru prima dată în cadrul Institutului Național al Justiției, foștii și actualii audienți s-au pus în roluri de reclamanți, reprezentanți ai Agentului Guvernamental și terț intervenient, simulând un proces de judecată de la Curtea de la Strasbourg. Exercițiul le-a oferit  participanților posibilitatea de a efectua o analiză aprofundată într-un domeniu sensibil, dar, în acelaşi timp, important pentru societatea contemporană – dreptul la un mediu sănătos. În acest sens, jurisprudenţa Curții Europene reprezintă o sursă inedită din perspectiva interpretării şi aplicării a dreptului la un mediu sănătos în calitate de drept fundamental al omului.

La evaluarea prestațiilor participanților, juriul, constituit din Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director INJ, Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, Olga Dorul, doctor în drept, Dumitru Obadă, șeful Secției didactico-metodică și formare formatori, INJ, procuror detașat, Victoria Sănduța, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Valentin Roșca, doctor în drept, au ținut cont de următoarele criterii: originalitatea formei de prezentare, susținerea cu argumente notabile a opiniei proprii, corectitudinea utilizării termenilor și a limbajului juridic adecvat.

În cadrul activităţii de simulare, toţi participanţii au reuşit să dea dovadă de aptitudini și cunoştinţe de aplicare a standardelor Curții Europene. Totuși, viitorii candidați la funcţii de judecător și de procuror au fost mai persuasivi în întocmirea actelor procedurale și în pledoariile lor susținute în fața audienței.