A fost lansat cursul electronic „Aspecte privind combaterea discriminării”

09. 10. 2018

La 9 octombrie 2018 a fost lansat cursul de instruire la distanță al Programului European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP) „Aspecte privind combaterea discriminării”. Primii care beneficiază de versiunea actualizată a cursului sunt reprezentanții sistemului de drept din Republica Moldova.

În cadrul evenimentului Ana Medarska-Lazova, coordonatoare de proiect HELP, Ivana Roagna, expert internațional, și tutorii naționali Olga Dorul, doctor în drept, formator al Institutului Național al Justiției, și Dumitru Sliusarenco, avocat, au vorbit despre noțiunile de bază și provocările actuale privind combaterea discriminării, adaptarea națională a cursului respectiv, modul în care funcționează platforma HELP etc.

Noul curs, cu durata de 20 de ore de instruire, este destinat judecătorilor, asistenților judiciari, grefierilor și avocaților care prestează asistență juridică garantată de stat. Instruirea la distanță se va desfășura pe Platforma HELP, în perioada 9 octombrie – 6 noiembrie 2018, și are drept scop familiarizarea participanților cu noile tendințe în materia interzicerii discriminării în sistemul Convenției Europene a Drepturilor Omului. Urmând cele cinci module ale cursului, participanții vor dezvolta abilități de lucru cu prevederile convenționale în materia nediscriminării, vor putea aplica corect jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în cazurile de discriminare pe criteriu de rasă, culoare, limbă, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere sau naștere; în situațiile de discriminare pe criterii de orientare sexuală și identitate de gen, precum și în caz de discriminare pe criteriu de dizabilitate. După promovarea testului final, cursanții vor fi certificați de Consiliul Europei.

Activitatea este parte a proiectului Consiliului Europei „Susținerea eforturilor naționale pentru prevenirea și combaterea discriminării în Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, fiind al cincilea curs organizat de Programul HELP în parteneriat cu Institutul Național al Justiției.