A fost lansat un nou curs HELP, dedicat conduitei profesionale, pentru judecători, procurori și avocați

14. 09. 2021

74 de profesionişti ai sistemului național de drept s-au înregistrat la cursul-pilot HELP „Etica și conduita profesională pentru judecători, procurori și avocați”, lansat azi, 14 septembrie 2021, în regim online, cu participarea beneficiarilor Institutului Național al Justiției.

În cadrul evenimentului au vorbit Mustafa Ferati, Șeful Diviziunii crime economice și cooperare, Departamentul acțiune împotriva corupției, Directoratul general pentru drepturile omului și supremația legii, Consiliul Europei, Ana Medarska-Lazova, Șefa adjunctă a Unității HELP, Diana Scobioală, Directoarea Institutului Național al Justiției, și William Massolin, Șeful Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.

În mesajul său, Diana Scobioală a menționat că acesta este al 11-lea curs electronic care se desfășoară în parteneriat cu programul HELP și care va fi inclus în planul de formare iniţială pentru viitorii audienţi – actualii participanți ai Admiterii INJ-2021, precum și în planul de formare continuă pentru judecătorii și procurorii aflați deja în funcţii.

În cadrul lansării, tutorii naționali HELP, formatori INJ, Inga Furtună, Olga Marandici și Petru Balan, precum și co-autorii cursului Nina Betetto, Președinta Consiliului consultativ al judecătorilor europeni al CoE, și Vladimir Palamarciuc, avocat, membru al Consiliului consultativ HELP, s-au referit la obiectivele cursului, la adaptarea națională a acestuia pentru Republica Moldova, la modul și etapele de parcurgere etc.

Cursul online HELP este alcătuit din cinci module: două module generale accesibile tuturor participanților (Introducere și Cadrul internațional și european), și trei module specifice pentru judecători, procurori și avocați. Instruirea va acoperi, în mod interactiv, conceptele și principiile-cheie, cadrul internațional și european (al Consiliului Europei și al Uniunii Europene), inclusiv jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul eticii și deontologiei profesionale. Totodată, va ajuta participanții să înțeleagă, inclusiv prin exerciții practice, importanța aspectelor etice și de conduită profesională la administrarea justiției în beneficiul cetățenilor.

Evenimentul de lansare a fost organizat în cadrul proiectului „Acțiune împotriva corupției în Republica Moldova”, finanțat de Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, Departamentul de Stat al SUA, și implementat de Consiliul Europei.