A fost lansat virtual un nou curs electronic „Dreptul familiei și drepturile omului”

05. 06. 2020

Joi, 4 iunie 2020, Institutul Național al Justiției, în parteneriat cu Programul European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP), a lansat virtual un nou curs electronic de formare continuă intitulat „Dreptul familiei și drepturile omului”. La acesta au aplicat 48 de solicitanți, printre care se numără judecători, procurori, reprezentanți ai Oficiului Avocatului Poporului și ai Direcției Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției.

Programul de instruire la distanță, activ în perioada iunie-iulie 2020, urmărește consolidarea capacităților cursanților în domeniul cunoașterii și aplicării standardelor europene privind drepturile omului în contextul dreptului familiei și al drepturilor conexe ale copiilor. Fiind primul curs HELP care oferă o viziune de ansamblu în materie, acesta cuprinde cinci module de studiu ce abordează drepturile asociate cuplurilor; relațiile dintre copii, părinții lor și alte rude; răpirea internațională a copilului; precum și unele provocări-cheie din domeniul drepturilor copilului, cum ar fi protecția împotriva abuzului sexual sau protecția copiilor în mediul digital.

Sesiunile de instruire vor include prezentări, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflecție, fiind asigurate cu tutorat de formatorul INJ Violeta Cojocaru, doctor habilitat în drept, profesor universitar, prorector pentru activitate studențească a Universității de Stat din Moldova. Beneficiarii care vor promova testul final vor acumula 40 de ore de instruire și vor primi certificate emise de Programul HELP al Consiliului Europei.

Lansarea cursului electronic „Dreptul familiei și drepturile omului” a fost posibilă grație Proiectului Consiliului Europei „Combaterea violenței împotriva copiilor în Republica Moldova”.