A fost semnat un acord trilateral de colaborare între INJ, CEC și CICDE

12. 10. 2021

Instituirea unor relații trilaterale pe termen lung și eficientizarea procesului de formare judiciară, în special pe segmentul electoral, este scopul unui nou acord de colaborare semnat astăzi, 12 octombrie 2021, de Directoarea Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, Președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman, și Directoarea Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, Doina Bordeianu.

Semnarea acordului vine din necesitatea edificării unei societăți bazate pe principii democratice, a promovării drepturilor și a libertăților fundamentale ale omului și a formării conștiinței sociale în spiritul acestor valori, având drept obiective principale asigurarea formării judiciare specializate de calitate și a aplicării uniforme a legislației electorale.

Cooperarea interinstituțională se va realiza prin desfășurarea unor activități de formare în domeniul electoral; schimburi de informații şi experiență, inclusiv prin realizarea de consultări, pe segmentele de activitate de interes comun; realizarea cercetărilor şi a publicațiilor comune pe teme actuale din domeniul electoral; elaborarea ghidurilor privind contenciosul electoral și a buletinelor informative care să conțină spețe din practica judiciară etc.