Funcția vacantă: Specialist principal, Secția didactico-metodică și formare formatori

25. 08. 2022

Institutul Național al Justiției anunță  concursul pentru ocuparea funcției vacante:

Funcția vacantă: Specialist principal, Secția didactico-metodică și formare formatori

(1 funcție perioadă nedeterminată)

Concursul pentru selectarea candidaților la funcția de Specialist principal, Secția didactico-metodică și formare formatori, include:

– competiția dosarelor;

– proba interviului.

Sarcinile de bază ale funcției vacante:

 • conferirea suportului şi participarea la implementarea metodologiilor şi realizarea activităţilor de evaluare a necesităţilor de formare iniţială, continuă şi formare formatori;
 • identificarea necesităţilor de formare iniţială, continuă şi formare formatori;
 • actualizarea bazelor de date privind reţeaua de formatori şi formarea formatorilor;
 • participarea la elaborarea anumitor documente ce țin de activitatea secției;
 • oferirea asistenței la organizarea concursului pentru completarea reţelei de formatori;
 • organizarea activităţilor de formare formatori şi ținerea evidenţei informaţiei privind activităţile de formare formatori;
 • realizarea planurilor de acţiuni privind implementarea documentelor strategice naţionale şi interne ce ţin de activitatea SDMFF;
 • implementarea instrumentelor de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
 • elaborarea propunerilor de modificare a cadrului normativ intern privind formarea, actualizarea regulamentelor şi a altor acte normative interne ce ţin de realizarea procesului didactico-metodic şi managementul SDMFF;
 • prezentarea propunerilor de implementare şi realizare eficientă a planului de acţiuni, a Strategiilor naţionale şi interne ce ţin de activitatea SDMFF în domeniul didactico-metodic și formare formatori;
 • exercitarea altor atribuții ce rezultă din activitatea SDMFF.

Condițiile de participare la concurs:

 • studii superioare de licență/echivalente în domeniul dreptului, a managementului sau în domeniul pedagogic;
 • cunoașterea legislației Republicii Moldova, în special a celei referitoare la justiție;
 • cunoașterea limbii române și a unei limbi de circulație internațională, prioritar engleza sau franceza;
 • deținerea unor cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet.

Actele ce urmează a fi prezentate:

 • cererea de participare la concurs conform Anexei;
 • scrisoarea de motivare și curriculumul vitae (CV);
 • copia actului de identitate;
 • copia/copiile actului/actelor de studii și certificatelor de participare a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoanele interesate pot depune dosarul de participare la concurs în Secția resurse umane, biroul 101, Institutul Național al Justiției, str. Serghei Lazo 1, mun. Chișinău.

Data-limită de depunere a dosarelor: 15 septembrie 2022, ora 17.00.

Informații suplimentare la tel. 022 233119 sau la adresa: resurseumane@inj.gov.md

După examinarea dosarelor și a condițiilor de participare la concurs informațiile privind data, ora și locul desfășurării probei interviu vor fi plasate pe pagina web a INJ (www inj.gov.md) și vor fi aduse la cunoștința fiecărui candidat admis la proba interviu.