Interzicerea relelor tratamente: lansarea unui nou curs de instruire la distanță pentru judecători și procurori

12. 12. 2017

Luni, 11 decembrie, Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Programul European al Consiliului Europei pentru formarea juriștilor în domeniul drepturilor omului (Programul HELP) au lansat cursul-pilot de instruire la distanță „Interzicerea relelor tratamente în aplicarea legii, securității și alte contexte coercitive”.

Evenimentul este parte a proiectului Consiliului Europei „Susținerea reformei justiției penale în Republica Moldova”, finanțat de Guvernul Danemarcei. La deschidere, Diana Scobioală, Directorul INJ, și Margarita Galstyan, manager de proiect, au subliniat importanța cursului menit să-i servească, în activitatea lor profesională, pe judecători, procurori și funcționarii publici din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției.

Experții Ana Medarska-Lazova, ofițer de proiect HELP, Direcția Implementare Națională a Drepturilor Omului, Directoratul General Drepturile Omului și Statul de Drept, Eric Svanidze, fost membru al Comitetului European pentru Prevenirea Torturii, autor al cursului respectiv, și tutorii naționali ai Programului HELP – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, și Olga Dorul, doctor în drept, – au relatat despre rețeaua, obiectivele, activitățile și metodologia Programului HELP, despre cooperarea Institutului Național al Justiției cu Programul HELP și perspectivele viitoare, precum și despre adaptarea națională a cursului HELP pentru Republica Moldova, inclusiv aspectele practice ale implementării acestuia.

Cursul, activ în perioada 11 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, conține 7 module și urmărește ca participanții să-și dezvolte cunoştinţele despre cadrul juridic european și universal al drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente și să-și îmbunătățească competențele practice relevante în combaterea relelor tratamente. Datorită programului de formare, cursanții vor înțelege cum se constituie și interacționează elementele definitorii privind interzicerea relelor tratamente și cum se măsoară domeniul de aplicare al acestora. Totodată, ei vor putea pune în practică standardele conexe, orientate spre individ, privind tratamentul folosit persoanelor lipsite de libertate, criteriile de investigare eficace și alte cerințe procedurale în cazul relelor tratamente.

Menționăm că acest curs este al treilea organizat de Programul HELP în cooperare cu Institutul Național al Justiției. Primul curs online, „Introducere în Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Curtea Europeană a Drepturilor Omului”, a fost activ în perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2015, iar cel de-al doilea – „Urmărirea penală și Convenția Europeană a Drepturilor Omului” – s-a desfășurat în intervalul de timp 26 aprilie – 18 iunie 2017.