Investigații financiare, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale în Republica Moldova, în vizorul profesioniștilor la un nou curs de formare continuă

17. 01. 2023

Institutul Național al Justiției, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei au demarat, astăzi, 17 ianuarie 2023, cursul de formare continuă „Investigații financiare, recuperarea și confiscarea bunurilor infracționale în Republica Moldova”. Activitatea, care va dura trei zile, este adresată procurorilor, ofițerilor de urmărire penală și inspectorilor din cadrul mai multor instituții cu competență în domeniu: Procuratura Anticorupție, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. De asemenea, pentru o mai bună înțelegere a procesului de investigație financiară au fost invitați să participe reprezentanți ai societății civile și ai mass-mediei.

În deschidere, au vorbit Ecaterina Popa, Directoare interimară a INJ, și Iulian Groza, Director executiv al IPRE, care au menționat importanța instruirii în contextul accelerării integrării europene a Republicii Moldova și al implementării atât a Strategiei naţionale de integritate şi anticorupţie pentru anii 2017–2023, cât și a Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025.

Programul de dezvoltare profesională este facilitat de expertul UE Jens Madesn, fost șef al Procuraturii daneze pentru crime economice și internaționale și fost șef al Serviciului danez de Securitate și Informații. Printre obiectivele cursului se numără: înțelegerea conceptelor de recuperare și confiscare a bunurilor infracționale, precum și a importanței investigațiilor paralele; aplicarea identificării, urmăririi, indisponibilizării și a confiscării bunurilor infracționale, inclusiv în legătură cu spălarea de bani și alte infracțiuni grave; consolidarea cunoștințelor cu privire la cooperarea internațională și cadrul legal internațional în domeniul dat; partajarea celor mai bune practici cu alte agenții partenere; soluționarea simulărilor de cazuri etc.

Cursul de formare se desfășoară cu suportul proiectului „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și co-finanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. În perioada 28 februarie-2 martie 2023, un alt grup de beneficiari, va urma, în același format, seminarul respectiv.