Invitație pentru participare în cadrul Programului de instruire #Justice4Moldova

13. 07. 2023

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) invită juriștii interesați în creșterea capacităților de elaborare a cercetărilor, analizelor de politici, opiniilor juridice, precum și rapoartelor de monitorizare a strategiilor în domeniul bunei guvernări, justiției și statutului de drept să participe în cadrul Programului de instruire #Justice4Moldova și să devină membri ai Grupului de Experți în domeniul Justiției.

Programul de instruire va fi organizat în luna septembrie 2023, la Chișinău și va include două module:

 • Modulul 1 – principalele concepte, mecanisme și instrumente privind elaborarea și monitorizarea politicilor, cu un accent deosebit pe politicile din sectorul justiției și
 • Modulul 2 – instrumente și cele mai bune practici în desfășurarea activităților de promovare a politicilor, comunicare publică și interacțiune eficientă cu părțile interesate naționale și internaționale.

Apelul este deschis juriștilor cu experiență de lucru în organizații ale societății civile, instituții publice, academice și de cercetare care întrunesc următoarele criterii de eligibilitate:

 • Licență sau masterat în drept, administrație publică, buna guvernare, drepturile omului sau alt domeniu relevant.
 • Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în organizații ale societății civile, barouri, mediul academic și instituții de cercetare;
 • Cel puțin 1 an de experiență dovedită în monitorizarea politicilor, dezvoltarea politicilor, redactarea de documente de poziție și documente de cercetare în domeniul politicilor publice din domeniul justiției, anticorupției, bunei guvernări, drepturilor omului sau alte domenii relevante;
 • Motivație de a contribui la schimbări și la elaborarea de politici bazate pe evidențe;
 • Abilități de conducere și capacitatea de a lucra sub presiune și în termeni restrânși;
 • Abilități excelente de lucru în echipă și comunicare, inclusiv abilități de comunicare publică;
 • Fluență în limba română și engleză (oral și scris). Cunoașterea limbii ruse constituie un avantaj.
 • Disponibilitate pentru participare pe întreaga durată a programului.
 • Interes de a face parte din Grupul Experților în domeniul Justiției și de a realiza analize de politici și juridice, monitorizarea politicilor și strategiilor în domeniul bunei guvernări, statului de drept, justiției și drepturilor omului (decembrie 2023 – februarie 2026).

După finalizarea cu succes a programului de instruire, trei dintre participanți vor fi selectați în calitate de experți ai Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ) și vor contribui la elaborarea cercetărilor, analizelor și rapoarte în perioada decembrie 2023 – februarie 2026.

Fiecare dintre cei trei experți selectați va beneficia de:

 • un contract de servicii cu jumătate de normă pe o perioadă de 26 de luni, pentru cel puțin 65 de zile lucrătoare, cu o remunerare de 200 EUR brut/zi lucrătoare;
 • un program de mentorat pentru elaborarea și promovarea documentelor de politici publice;

Depunerea dosarelor:

Candidații/Candidatele interesați/interesate sunt invitați/invitate să completeze Formularul online de aplicare disponibil  aici  până la 25 iulie 2023, ora 23.00. Formularul de aplicare va include următoarele documente:

 1. CV în limba română sau engleză;
 2. Scrisoare de motivație semnată, care răspunde la întrebarea de ce ar trebui să fiți selectat/ă pentru a participa la programul de instruire #Justice4Moldova și eventual pentru a fi selectat/ă ca expert în politici publice al Grupului de Experți în domeniul Justiției (300 de cuvinte în limba română);
 3. O copie a unei publicații recente, analize sau raport în domeniul bunei guvernări, justiției și politici anticorupție, elaborată de candidat/ă (în limba română sau engleză)

Mai multe detalii privind condițiile de participare sunt disponibile aici.

Pentru informații suplimentare sau întrebări, vă rugăm să o contactați pe doamna Ecaterina Popșoi, manager de proiect, prin e-mail: ecaterina.popsoi@ipre.md  sau prin telefon:  +373 22 788978

Activitatea este realizată în cadrul proiectului „Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție în Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de IPRE în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Jurnalism de Război și Pace (IWPR), finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.