Judecătorii și personalul Judecătoriei Edineț învață aplicarea Cadrului internațional de excelență judecătorească

30. 06. 2022

Cursul de instruire continuă „Aplicarea Cadrului internațional de excelență judecătorească (CIEJ)” s-a desfășurat miercuri, 29 iunie 2022, fiind destinat judecătorilor și colaboratorilor Judecătoriei Edineț.

CIEJ are drept scop dezvoltarea unui cadru de valori, concepte și instrumente prin care instanțele judecătorești să evalueze și să sporească calitatea actului de justiție și a administrării propriu-zise în șapte direcții: satisfacția justițiabililor; încrederea publicului; servicii judecătorești accesibile; managementul și liderismul judecătoresc; politici judecătorești; gestionarea resurselor umane, materiale și financiare; proceduri judiciare.

Prin urmare, obiectivele de învățare ale instruirii s-au referit la identificarea elementelor specifice politicilor de calitate ale instanțelor, recunoașterea elementelor-cheie ale CIEJ, dezvoltarea competențelor privind implementarea corectă a acestuia prin aplicarea instrumentelor de evaluare a calității, precum și utilizarea metodologiei de lucru CIEJ pentru elaborarea, executarea, monitorizarea și evaluarea planurilor de îmbunătățire a activității judecătoriilor.

În perioada imediat următoare și angajații judecătoriilor Chișinău, Orhei, Cahul și Anenii Noi vor beneficia de cursul de formare facilitat de Pim Albers, expert international în domeniul administrării instanțelor și al supremației legii, Regatul Țărilor de Jos/Cipru.

Activitățile de instruire fac parte din modulul „Management judiciar și leadership” al Planului INJ modular de formare continuă, fiind organizate în cooperare cu proiectul USAID „Instanțe Judecătorești Model”.