La INJ au fost lansate două programe de instruire la distanță dedicate justiției prietenoase copilului victimă/ martor a/al infracțiunii

13. 04. 2023

Tot mai mulți profesioniști din domeniul juridic conștientizează nevoile și provocările cu care se confruntă copiii victime și martori ai infracțiunilor. Cu toate acestea, este imperativ să fie aplicate măsuri eficiente pentru a se asigura că procedurile procesuale sunt desfășurate într-o manieră adaptabilă și sensibilă la necesitățile copiilor. În acest sens, Institutul Național al Justiției în cooperare cu Centrul Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii (CNPAC) și Ministerul Justiției, au lansat miercuri, 12 aprilie 2023, programele de instruire online „Justiție prietenoasă copilului victimă/martor a infracțiunilor – răspunsul multidisciplinar la violența împotriva copiilor” și „Programul de formare a intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor”.

În deschidere, Directoarea interimară a Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, Reprezentanta de țară UNICEF Moldova, Maha Damaj, Președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului Față de Copii, Daniela Sîmboteanu, și șefa Direcției coordonare politici publice de la Ministerul Justiției, Lilia Rusu, s-au referit la importanța programelor de formare pentru judecători, procurori, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat și intervievatori.

Astfel, cursul „Justiție prietenoasă copilului victimă/martor a infracțiunilor – răspunsul multidisciplinar la violența împotriva copiilor” are drept scop să consolideze capacitățile profesionale ale reprezentanților sistemului de drept pentru a avea competențe și abilități necesare de a interacționa cu copiii victime sau martori ai infracțiunilor și de a colabora cu Centrul regional de asistență integrată a copiilor victime/martori ai infracțiunilor în interesul superior al acestora. Programul, cu o durată de 24 de ore, este divizat în opt module tematice integrate pe platforma ILIAS a INJ și conține informații teoretice și aplicative, extrase din legislația națională și internațională.

De asemenea, în cadrul evenimentului, au fost prezentate particularitățile „Programului de formare a intervievatorilor în domeniul audierii copilului victimă/martor a/al infracțiunii” care a fost pilotat anul trecut, iar beneficiarilor cursului le-au fost înmânate certificate de promovare.

Ambele programe au fost elaborate în baza Acordului de colaborare trilateral semnat anul trecut de Institutul Național al Justiției, Ministerul Justiției și CNPAC în cadrul proiectului „Sprijin pentru asistența integrată a copiilor martori și victime ale infracțiunilor din Republica Moldova”, cu suportul UNICEF și a Fundației World Childhood.