La INJ a demarat examenul de absolvire pentru candidații la funcțiile de judecător și de procuror

12. 03. 2024

Marți, 12 martie 2024, la Institutul Național al Justiției s-a început proba scrisă din cadrul examenului de absolvire pentru candidații la funcțiile de judecător și de procuror care au urmat cursul de formare inițială în anii 2022-2024. Timp de două zile, audienții care aspiră la funcția de judecător vor elabora o hotărâre într-o cauză civilă și o sentință într-o cauză penală, iar cei care doresc să devină procurori – un rechizitoriu și o ordonanță corespunzătoare. Toate actele procedurale vor fi întocmite de viitorii profesioniști în baza unor dosare reale.

În perioada 25-26 martie 2024, va avea loc cea de-a doua etapă a examenului de absolvire – evaluarea stagiului de practică, pe care audienții  l-au realizat timp de 25 de săptămâni în instanțele judecătorești, în procuraturi și în organele de urmărire penală.

Atât proba scrisă, cât și proba orală vor fi înregistrate audio și video.

De menționat că sesiunea de absolvire din acest an se desfășoară conform modificărilor recente ale Legii nr.152 din 8.06.2006 privind Institutul Național al Justiției. Astfel, potrivit art. 26 alin. (21), 10 candidați la funcția de judecător și 15 candidați la funcția de procuror au fost, în prealabil, evaluați de către un psiholog. Raportul referitor la profilul psihologic al fiecărui candidat examinat, precum și calificativul inteligenței generale va fi transmis Comisiei pentru examenul de absolvire, Consiliului Superior al Magistraturii și Consiliului Superior al Procurorilor.

De asemenea, membrii Comisiei pentru examenul de absolvire au fost desemnați de Consiliul INJ, ținându-se cont de propunerile Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, Ministrului Justiției și membrilor Consiliului INJ, precum și de incompatibilitățile prevăzute de art. 26 alin. (2) din Legea privind Institutul Național al Justiției, potrivit căruia, din componența Comisiei nu pot face parte formatorii care au fost implicați în instruirea audienților, membrii Consiliului INJ, CSP și CSM, membrii organelor din subordinea CSP și CSM, membrii Comisiei pentru examenul de admitere etc.