Lansarea proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”

22. 11. 2021

Directoarea Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, și șefa Direcției instruire și cercetare, Ecaterina Popa, au participat la evenimentul de lansare a proiectului „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, implementat de AO EcoContact cu suportul financiar al Suediei.

În intervenția sa, Diana Scobioală a accentuat importanța și necesitatea includerii în planurile INJ de formare continuă a unui modul în ceea ce privește aplicarea cadrului normativ de mediu. Astfel, în ultimii doi ani, au fost desfășurate 13 activități ce țin de particularitățile de examinare a dosarelor în domeniul subsolului, al regnului vegetal și al gestionării apei, fiind instruite 246 de persoane (judecători, procurori, asistenți judiciari, grefieri etc.).

De asemenea, Directoarea INJ a apreciat excelenta colaborare cu EcoContact în pilotarea unui nou curs HELP „Mediul ambiant și drepturile omului”, ce oferă participanților cunoștințe necesare despre modul în care drepturile omului și instrumentele Consiliului Europei pot fi utilizate pentru realizarea eficientă a protecției mediului. Cursul, lansat recent, va fi instituționalizat de INJ anul viitor.

Proiectul „O justiție verde pentru un mediu protejat și comunități durabile în Republica Moldova”, cu o durată de implementare de patru ani, se adresează unor grupuri-țintă specifice, formate din diverși actori guvernamentali sau din societate, pentru a îmbunătăți cadrul legal și instituțional privind guvernanța și justiție de mediu.