Lansarea unui nou curs electronic pe platforma HELP

27. 02. 2019

Un grup alcătuit din judecători, procurori, avocați și funcționari publici din cadrul Direcției Generale Agent Guvernamental de la Ministerul Justiției au participat marți, 26 februarie 2019, la lansarea unui nou curs de instruire la distanță „Introducere în articolul 5 al Convenției Europene a Drepturilor Omului: dreptul la libertate și la siguranță”.

Evenimentul a început prin mesaje de salut ale Șefului Oficiului Consiliului Europei la Chișinău, William Massolin, și Directorului Institutului Național al Justiției, Diana Scobioală, care au vorbit despre impactul e-instruirilor asupra dezvoltării profesionale a beneficiarilor INJ, menționând că este deja al șaselea curs electronic care se desfășoară în parteneriat.

Ana Medarska-Lazova, ofițer de proiect HELP al CoE, și Konul Gasimova, expert al CoE, au adus la cunoștința cursanților obiectivele Programului European pentru Formarea Juriștilor în domeniul Drepturilor Omului, standardele Convenției Europene, precum și jurisprudența Curții Europene privind dreptul la liberate și la siguranță în temeiul art. 5 al CEDO.

În cadrul lansării, tutorii naționali HELP – Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, și Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare a INJ – s-au referit la cursul propriu-zis, la adaptarea națională a acestuia pentru Republica Moldova, modul și etapele de parcurgere a celor cinci secțiuni ale cursului care va fi activ în perioada 26 februarie – 7 aprilie 2019.

Activitatea de formare are drept scop inițierea și perfecționarea participanților în domeniul dreptului la libertate și la siguranță. În cele 24 de ore de instruire cursanții vor înțelege ceea ce este definit ca o privare de libertate în sensul articolului 5 al CEDO, natura garanțiilor procedurale care se aplică oricărei detenții, indiferent de motivul acesteia etc. Pe parcurs, beneficiarii instruirii vor îndeplini anumite sarcini pentru a-și evalua nivelul de cunoștințe și aptitudini. Totodată, pe lângă informațiile pentru lecturare, inclusiv cazuri pertinente ale Curții Europene, aceștia vor găsi elemente interactive, întrebări, videoclipuri și diapozitive animate. Cursanții care vor promova testările vor primi certificate emise de HELP.

Evenimentul este organizat de Institutul Național al Justiției în cooperare cu Programul European pentru Formarea Juriștilor în domeniul Drepturilor Omului în cadrul Programului Consiliului Europei „Promovarea unui sistem de justiție penală bazat pe respectarea drepturilor omului în Republica Moldova, finanțat de Guvernul Norvegiei.