Manualului judecătorului pentru cauze civile, ediţia a II