Memorandum de cooperare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia de Formare a Procurorilor și a Organelor de Urmărire Penală din Republica Kazahstan

31. 01. 2024

În perioada 29-30 ianuarie 2024, Ecaterina Popa, Directoare interimară a INJ, și Olga Marandici, consiliera Directorului INJ, șefa Secției relații internaționale, s-au aflat într-o vizită de lucru la Astana, Republica Kazahstan.

Vizita a servit drept prilej pentru încheierea unui memorandum de cooperare între Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Academia de Formare a Procurorilor și a Organelor de Urmărire Penală din Republica Kazahstan. Documentul, semnat de Directoarea interimară INJ, Ecaterina Popa, și Rectorul Academiei, Marat Seksembayev, reprezintă stabilirea unui parteneriat durabil în vederea eficientizării procesului de formare judiciară și a transferului de expertiză care să corespundă necesităților identificate în ambele instituții. Astfel, părțile își propun să inițieze atât activități de instruire, cum ar fi reuniuni, forumuri, conferințe, ateliere de lucru și seminare comune, cât și schimburi de documente, broșuri și publicații în domeniul dreptului.

În cadrul vizitei, au fost planificate întrevederi cu exponenții sistemului de justiție kazah. Astfel, delegații INJ s-au întâlnit cu conducerea Procuraturii Generale, a Academiei de Formare a Judecătorilor a Curții Supreme de Justiție, a Administrației Judiciare și a Comisiei de statistică juridică și evidență specială a Procuraturii Generale.

Pe parcursul întâlnirilor a fost împărtășită experiența Institutului Național al Justiției în cei 16 ani de existență în domeniul formării judiciare. De asemenea, au fost prezentate structura și modul de funcționare a instituțiilor vizitate, fiind accentuată importanța cooperării și necesitatea promovării bunelor practici pe segmentele de interes comun, i.e digitalizarea proceselor de lucru, metode inovative de predare, analize, studii și cercetări socio-științifice etc.

Organizarea vizitei de lucru a fost posibilă datorită suportului financiar al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).