Modele de curriculum-uri

Model de curriculum pentru instruirea inițială (aprobat prin Hotărârea Consiliului INJ nr.10/4 din 27.09.2013)