Noi titluri de carte în Biblioteca INJ

23. 12. 2022

Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost suplinită cu noi titluri de carte oferite de membrii Consiliului INJ: Tudor Osoianu, conferențiar universitar, membru al Consiliului științific consultativ al CSJ, avocat, și Ion Covalciuc, doctor în drept, procuror-șef al Procuraturii mun. Bălți, și de formatorii INJ: Armen Oganesean, doctor în drept, procuror în Procuratura mun. Chișinău, și Vladimir Palamarciuc, dorctor în drept, avocat.

Donațiile includ următoarele cărți:

  • OSOIANU Tudor, ODAGIU Iurie, OSTAVCIUC Dinu, RUSNAC Constantin, Tactica acțiunilor de urmărire penală. Curs universitar. Ch.2020. 250 p.
  • OSOIANU Tudor, OSTAVCIUC Dinu, Urmărirea penală. Curs universitar. Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Ch. 2021. 494 p.
  • OSOIANU Tudor, OSTAVCIUC Dinu, Controlul judiciar al urmării penale. Monografie. Chișinău: Ed. „Cartea Militară”, 2021. 200 p.
  • COVALCIUC Ion, Dispunerea și realizarea  măsurilor speciale de investigații în procesul penal: Curs universitar. Ch., 2022.
  • OGANESEAN Armen, Infracțiunea subiecților procesuali în cadrul cercetării cauzelor penale: Monografie. Chișinău: Ed. Lexon, 2022, 223 p.
  • PALAMARCIUC Vladimir, Banii și obligațiile pecuniare în dreptul civil. Chișinău: Bestseller, 2022, 252 p.

Beneficiarii INJ pot consulta lucrările la Biblioteca Institutului.