Noi titluri de carte în Biblioteca INJ

02. 02. 2023

Recent, Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost suplinită cu noi titluri de carte care pot fi consultate de beneficiarii INJ.

  • GLAVAN Boris, Activitatea specială de investigații și procesual penal: aspecte comune și delimitări: Studiu monografie, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Chișinău, 2022. 475 p.

În acest studiu sunt cuprinse și analizate un șir de probleme actuale despre natura juridică a activității speciale de investigații (ASI) și a procesului penal, fiind stabilite aspecte comune și delimitări corespunzătoare dintre acestea.

Subiecte abordate: poziția juridică a ASI, evoluția și paradigma ASI, investigații operative/speciale în legislația altor state, definiția activității și a măsurilor speciale de investigații, procesul penal și subsidiaritatea ASI, drepturile persoanei în sfera ASI și a procesului penal, conținutul măsurilor speciale de investigații, temeiul și condițiile realizării măsurilor speciale de investigații, dispunerea, consemnarea și utilizarea rezultatelor, subiecții titulari ai ASI, colaboratorii confidențiali și alți participanți în cadrul ASI etc..

  • OSTAVCIUC Dinu, Principiile procesului penal: Monografie, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI al Republicii Moldova. Chișinău, 2022. 719 p.

Subiecte abordate: legalitatea procesului penal; prezumția nevinovăției; egalitatea în fața legii și a autorităților; respectarea drepturilor, libertăților și demnității umane; inviolabilitatea persoanei; inviolabilitatea domiciliului; inviolabilitatea proprietății; secretul corespondenței; protecția datelor cu caracter personal în procesul penal; inviolabilitatea vieții private; limba în care se desfășoară procesul penal și dreptul la interpret; asigurarea dreptului la apărare; publicitatea ședinței de judecată; accesul liber la justiție; desfășurarea procesului penal în termen rezonabil; libertatea de mărturisire împotriva sa; dreptul de a nu fi urmărit sau judecat de mai multe ori; asigurarea drepturilor victimei în urma infracțiunilor, abuzurilor de serviciu și erorilor juridice; principiul contradictorialității în procesul penal; înfăptuirea justiției ca atribuție exclusivă a instanțelor judecătorești; independența judecătorilor și supunerea lor numai legii; libera apreciere a probelor; oficialitatea procesului penal.

  • JITARIUC Vitalie, Metodica investigării infracțiunilor de trafic de ființe umane. Monografie, Pro Universitaria. București, 2022, 281 p.

Subiecte abordate: caracteristica obiectului probatoriului în cazurile privind traficul de ființe umane (TFU), sesizarea organelor de urmărire penală și pornirea urmăririi penale în cazurile TFU, specificul procedeelor probatorii la investigarea faptelor de TFU.

Aducem mulțumiri autorilor, Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI și dnei Tatiana Vizdoagă, formator INJ pentru donațiile oferite.