Noi titluri de carte în Biblioteca INJ

24. 07. 2023

Recent, Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost completată cu noi titluri de carte, care pot fi consultate de beneficiarii INJ.          

  • Cristian PÎRȚAC. Falsul în acte publice: aspecte de drept penal: Monografie. Chișinău, 2023.

Subiecte abordate: analiza materialelor științifice care vizează infracțiunile de fals în acte publice, obiectul infracțiunilor de fals în acte publice, latura obiectivă a infracțiunilor de fals în acte publice, semnele constitutive subiective ale infracțiunilor de fals în acte publice, concurența normelor penale și concursul de infracțiuni în cazul faptelor de fals în acte publice.

  • Marian GHERMAN, Eugeniu BLÎNDU, Ilie BOTNARI. Temeiurile și condițiile de efectuare a măsurilor speciale de investigații: Studiu monografic. Chișinău: [s. n.], 2023.

Temele propuse studiului sunt analiza situației în domeniu, aspecte conceptuale privind temeiurile și condițiile efectuării măsurilor speciale de investigații și conținutul lor, temeiurile dispunerii măsurilor speciale de investigații, condițiile de efectuare a măsurilor speciale de investigații, propuneri și recomandări pe domeniul temeiurilor și condițiilor de efectuare a măsurilor speciale de investigații.

  • Dinu OSTAVCIUC. Aspecte procesual-penale şi tactici criminalistice privind cercetarea traficului de copii. București, 2023.

Monografia conține următoarele subiecte de referință: analiza situației în domeniul urmăririi penale a traficului de copii, aspecte și indici criminalistici ai traficului de copii, aspecte metodice de depistare și de urmărire penală a traficului de copii, tactici de efectuare a unor acțiuni de urmărire penală în cazul traficului de copii.

  • Igor DOLEA. Ghid privind alternativele la arestarea preventivă

  Subiecte abordate: măsurile alternative detenției în sistemul măsurilor de constrângere procesual-penale, arestul la domiciliu, liberarea provizorie, alte măsuri neprivative de libertate, aplicarea măsurilor alternative față de subiecți speciali și persoane extrădate.

  • Igor DOLEA. Riscul dezordinilor publice și protecția deținutului ca temei de aplicare a arestării preventive și arestului la domiciliu/ Ghid

Subiecte abordate: reguli generale aplicabile riscului de dezordini publice, riscul de dezordini publice în legislația internă, condiții de fond la aplicarea riscului de dezordini publice, ordinea publică și securitatea publică în legislația și jurisprudența națională, aspecte de procedură la aplicarea riscului dezordinilor publice, condițiile de aplicare a arestării, aplicarea riscului dezordinilor publice în afara procesului penal.

Aducem mulțumiri dlui Tudor Osoianu, conferențiar universitar, membru al Consiliului științific consultativ al CSJ, avocat, și dlui Sergiu Brînza, decanul Facultății de drept de la USM, și Oficiului Consiliului Europei la Chișinău pentru donațiile oferite.