Noi titluri de carte în Biblioteca INJ

13. 10. 2023

Biblioteca Institutului Național al Justiției a fost completată cu noi titluri de carte care pot fi consultate de beneficiarii INJ.

  • Boldescu, Anastasia. Răspunderea penală pentru vânatul ilegal: Monografie. Chișinău, 2023.

Subiecte abordate: Analiza materialelor științifice privind răspunderea pentru infracțiunea de vânat ilegal, elementele constitutive obiective ale infracțiunii prevăzute la art. 233 CP RM, elementele constitutive subiective ale infracțiunii prevăzute la art. 233 CP RM.

Aducem mulțumiri autorului pentru donațiile oferite.

Ediții procurate de INJ:

  • Codul Contravențional al Republicii Moldova. Publicat: 16.01.2009 în Monitorul Oficial nr. 3-6 art. nr. 15, Data intrării în vigoare: 31.05.2009: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actualizat la 01.08.2022.- Chișinău: Farmec-Lux, 2022.
  • Codul muncii al Republicii Moldova: Publicat: 29.07.2003 în Monitorul Oficial nr. 159-162 art. nr. 648: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actualizat la 20.08.2022.- Chișinău: Farmec-Lux, 2022.
  • Codul de executare al Republicii Moldova: Publicat: 05.11.2010 în Monitorul Oficial nr. 214-220, art. nr. 704: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actualizat la 10.07.2021.- Chișinău: Farmec-Lux, 2021.
  • Codul de procedură penală al Republicii Moldova: COD nr. 122 din 14.03.2003: Publicat: 05.11.2013 în Monitorul Oficial nr. 248-251 art. 699. Actualizat la 01.09.2022.- Chișinău: Farmec-Lux, 2022.
  • Codul fiscal al Republicii Moldova: Publicat: 25.03.2005 în Monitorul Oficial nr. ed. spec.: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Actualizat la 15.02.2023.- Chișinău: Farmec-Lux, 2023.
  • Codul civil al Republicii Moldova: Legea nr. 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil: publicată la 14.12.2018 în Monitorul Oficial nr. 467-479 art. nr. 784: Republicat: 01.03.2019 în Monitorul Oficial nr. 66-75 art. nr. 132: În conformitate cu ultimele modificări și completări din Monitorul Oficial al Republicii Moldova.- Chișinău: Farmec-Lux, 2022.
  • Comentariul Codului de procedură civilă al Republicii Moldova / Alexandru Prisac.- Chișinău: Cartea juridică, 2019.