O nouă promoție de candidați la funcțiile de judecător și de procuror a absolvit Institutul Național al Justiției

29. 04. 2024

Ceremonia de absolvire a unei noi promoții de viitori judecători și procurori a avut loc astăzi, 29 aprilie 2024, în incinta Institutului Național al Justiției. După 18 luni de studii, cei 10 candidați la funcția de judecător și 15 candidați la funcția de procuror și-au primit atestatele de absolvire. La festivitatea solemnă, care a început cu onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, au participat reprezentanți ai instituțiilor-cheie din sistemului de drept, membri ai Comisiei de absolvire, formatori și angajați ai INJ.

Adresându-se tinerilor absolvenți, Directorul interimar al INJ, Adrian Cerbu, a subliniat angajamentul Institutului Național al Justiției de a asigura instruiri judiciare de calitate cu accent pe dezvoltarea abilităților și competențelor necesare profesiei alese: „De la procesele de simulare și stagii de practică, la participarea la diverse concursuri și vizite de informare, fiecare experiență a contribuit la formarea voastră ca profesioniști ai dreptului. Astăzi este începutul unei noi etape în viața voastră. Sunteți chemați să deveniți parte a sistemului nostru judiciar, să aplicați cunoștințele dobândite și să vă exercitați rolurile de judecători și de procurori cu integritate și dăruire. Prin responsabilitatea și dedicarea voastră, veți contribui la promovarea justiției, egalității și respectării drepturilor omului – principii fundamentale unui stat care tinde să fie membru al familiei UE”.

În cadrul evenimentului, cu mesaje de felicitare și îndrumare în profesie au venit: Veronica Mihailov-Moraru, Ministră a Justiției, Stela Procopciuc, Președintă interimară a Curții Supreme de Justiție, Ion Munteanu, Procuror General interimar, Diana Rotundu, Președintă a Consiliului INJ, Dumitru Obadă, Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor, Sergiu Caraman, Președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, și Oleg Gîrbu, Președinte al Comisiei pentru examenul de absolvire. Absolventele Ecaterina Soroceanu, candidată la funcția de judecător, și Doina-Cezara Galan, candidată la funcția de procuror, și-au exprimat recunoștința pentru transferul de cunoștințe și efortul depus de către formatorii și echipa INJ la pregătirea lor profesională.

Festivitatea a culminat cu înmânarea atestatelor de absolvire. De asemenea, diplome cu mențiuni de lider al promoției a XVI-a au primit Ecaterina Soroceanu, candidată la funcția de judecător, Nelea Postu, candidată la funcția de judecător, și Doina-Cezara Galan, candidată la funcția de procuror; diplome de merit, drept recunoaștere a performanțelor deosebite obținute pe parcursul formării inițiale – Elena Fortuna și Constantin Cogălniceanu, candidați la funcția de judecător, Valentin Lungu și Sergiu Colesnic, candidați la funcția de procuror; diplome de merit pentru spirit organizatoric deosebit în activitatea de șef de grupă – Doina-Cezara Galan, candidată la funcția de procuror, și Ecaterina Soroceanu, candidată la funcția de judecător.

De la înființarea sa și până în prezent, INJ a oferit sistemului de justiție 16 promoții de absolvenți, care au cuprins 237 de candidați la funcția de judecător și 336 – la funcția de procuror. Formarea inițială la INJ durează 18 luni și este realizată în trei semestre: semestrul I – formarea abilităților profesionale specifice fazei de urmărire penală (candidații la funcția de procuror)/formarea abilităților profesionale la examinarea cauzelor civile în fond (candidații la funcția de judecător); semestrul II – formarea abilităților profesionale prejudiciare/formarea abilităților profesionale la examinarea cauzelor penale în fond prin simulări de procese pe categorii concrete de cauze penale; semestrul III – stagiu de practică în cadrul instanțelor judecătorești, organelor procuraturii și de urmărire penală.