Pentru prima dată, concurs de referate pentru audienţii INJ din Republica Moldova și auditorii INM din România

29. 06. 2018

Timp de două zile, pe 28 și 29 iunie 2018, la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, pentru prima dată s-a desfășurat concursul de referate adresat audienților Institutului Național al Justiției din Republica Moldova și auditorilor Institutului Național al Magistraturii din România.

Evenimentul, dedicat Centenarului Marii Uniri, a început prin mesaje de salut și încurajări rostite de membrii juriului: Diana Scobioală, Directorul Institutului Național al Justiției, Cristina Rotaru-Radu, Directorul Institutului Național al Magistraturii din România, Angela Motuzoc, Președintele Consiliului Superior al Procurorilor, Victor Micu, Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, și Ghenadie Pavliuc, vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Referatele participante în acest an au abordat mai multe teme în domeniul „Integrarea instituțiilor juridice în urma Unirii din 1918 în perioada interbelică”, oferind posibilitate de a efectua analize și cercetări ale evenimentelor marcante înregistrate la momentul unirii Basarabiei cu România la 27 martie 1918 şi care a culminat cu realizarea Marii Uniri la 1 decembrie 1918. Tematicile tratate în cadrul conferinţei s-au axat, în mare parte, pe succesele înregistrate la capitolul integrării sistemului judiciar basarabean în spaţiul românesc şi consolidarea statului de drept în cadrul României Mari.

Juriul a evaluat lucrările prezentate la concurs în dependență de originalitatea formei de prezentare, identificarea și explicarea principalelor probleme reflectate, argumentarea opiniei expuse, corectitudinea utilizării termenilor și limbajul juridic adecvat.

Cele mai apreciate lucrări au fost premiate după cum urmează: pentru auditorii Institutului Național al Magistraturii din România, locul I – Alexandru Radu Togan, locul II – Nicolae Cărăuș, locul III – Elena Aurelia Bâlu; pentru audienții Institutului Național al Justiției din Republica Moldova, locul I – Maria Bîzgan, locul II – Petru Iarmaliuc, locul III – Nicolae Negru.

Activitatea a fost organizată de Institutul Național al Justiției din Republica Moldova și Institutul Național al Magistraturii din România în baza Protocolului de colaborare semnat în 2014 de cele două instituții de formare judiciară.