Prima reuniune a comitetului tehnic al proiectului UE-CoE „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”

12. 04. 2023

Miercuri, 12 aprilie 2023, în format de videoconferință, a avut loc prima reuniune a comitetului tehnic al proiectului regional al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”. Noul proiect va continua și va dezvolta rezultatele proiectului anterior „Accesul femeilor la justiție: implementarea Convenției de la Istanbul și a altor standarde europene privind egalitatea de gen”, care a fost parte a Parteneriatului pentru Buna Guvernare, faza a II-a.

Evenimentul a întrunit experți ai CoE și UE, precum și exponenți ai școlilor de formare judiciară din țările Parteneriatului estic. Institutul Național al Justiției din Republica Moldova a fost reprezentat de Ecaterina Popa, Directoare interimară, și Olga Marandici, consiliera Directorului INJ, șefa Secției relații internaționale.

În cadrul ședinței a fost prezentat planul de lucru și perspectivele de dezvoltare a proiectului pentru anul 2023. De asemenea, a fost discutată oportunitatea continuării programelor de mentorat pentru consolidarea competențelor practicienilor cu privire la Convenția de la Istanbul și la standardele ce țin de egalitatea de gen; integrarea perspectivei de gen în curricula facultăților de drept; dezvoltarea rețelei regionale a profesioniștilor din sectorul de justiție și colectarea datelor privind accesul femeilor la justiție.

În intervenția sa, Ecaterina Popa a subliniat implicarea plenară a Institutului Național al Justiției în realizarea mai multor acțiuni atât de dezvoltare profesională a beneficiarilor săi, prin intermediul seminarelor de formare continuă și al cursurilor HELP instituționalizate, cât și de sensibilizare, prin organizarea concursului republican de arte plastice pentru copii „Generația Egalității” și a lecțiilor publice dedicate Convenției de la Istanbul și accesului femeii la justiție.

Proiectul UE-CoE „Accesul femeilor la justiție: implementarea standardelor Consiliului Europei privind egalitatea de gen și violența împotriva femeilor”, faza a III-a a Parteneriatului pentru Buna Guvernare UE-CoE, se va desfășura în perioada anilor 2023-2027. Acest proiect va contribui la combaterea și eliminarea barierelor sistemice cu care se confruntă femeile privind accesul la justiție, atât a provocărilor legale și instituționale, cât și a barierelor socio-culturale care se materializează sub forma de discriminare de gen în sistemele de justiție ale țărilor Parteneriatului estic.