Procurorii și consultanții procurorilor de la Procuratura municipiului Bălți și-au dezvoltat abilitățile lingvistice în cadrul cursului INJ „Engleza juridică”

05. 09. 2023

În perioada 12 iulie - 30 august 2023, procurorii și consultanții procurorilor de la Procuratura municipiului Bălți și-au dezvoltat abilitățile lingvistice în cadrul programului de instruire hibridă „Engleza juridică”, oferit de Institutul Național al Justiției și care s-a desfășurat atât online, cât și față în față.

E-cursul respectiv a fost oferit și beneficiarilor Școlii Naționale de Grefieri din România, instituție cu care INJ a stabilit un parteneriat începând cu anul 2015, prin semnarea Protocolului de colaborare între cele două centre de formare.

Sesiunile de instruire, compuse din 15 module, au fost axate exclusiv pe texte juridice emise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului sau de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și abordează subiecte de drept european. În cadrul fiecărui modul cursanții, sub îndrumarea unui tutore, și-au format și și-au valorificat competențele pe mai multe dimensiuni: citire, ascultare, gramatică, vocabular și comunicare. Caracterul practic al instruirii a vizat exerciții și dezbateri cu utilizarea terminologiei juridice.

Menționăm că e-cursul „Engleza juridică” a fost elaborat datorită proiectului „Suport pentru reforma sectorului justiției în Moldova – Consolidarea capacităților naționale în oferirea instruirii eficiente bazate pe competențe pentru profesioniștii din domeniul juridic”, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) cu suportul financiar al Guvernului SUA.