Simularea unui proces în fața Curții Europene a Drepturilor Omului

26. 02. 2018

În vederea modernizării procesului de formare inițială a viitorilor judecători și procurori, Institutul Național al Justiției a reconceptualizat planul de instruire a audienților, accentul fiind pus pe dobândirea și aplicarea cunoștințelor profunde în domeniul profesional prin activități de simulare.

Timp de două zile, pe 22 și 23 februarie, în prezența invitaților Mihai Poalelungi, Președintele Curții Supreme de Justiție, fost judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, și Oleg Rotari, Agent Guvernamental al Republicii Moldova la CtEDO, candidații la funcții de judecător și de procuror au avut ocazia să demonstreze abilitățile necesare într-un proces de judecată improvizat la Curtea Europeană.

Simulările de proces, bazate pe scenarii axate pe teme privind libertatea de religie și dreptul la instruire, integritatea fizică/ psihică și bioetica, libertatea de exprimare și sursele jurnalistice, le-au permis audienților să se pună în roluri de judecători ai CtEDO, reclamanți, reprezentanți ai Agentului Guvernamental sau de terț intervenient.

La evaluarea prestațiilor audienților, juriul, constituit din formatorii INJ: Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director INJ, Alexandra Nica, șefa Direcției instruire și cercetare, INJ, și Olga Dorul, doctor în drept, au ținut cont de următoarele criterii: modalitatea expunerii faptelor, limbajul utilizat și ținuta, aplicabilitatea dreptului material circumstanțelor speței, invocarea jurisprudenței, pertinența întrebărilor și calitatea răspunsului, respectarea procedurii.

În cadrul activităților simulative, viitorii judecători și procurori au reușit să dea dovadă de aptitudini și cunoștințe de aplicare a standardelor relevante degajate de forul contenciosului european de la Strasbourg.