Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane

NUME CURS: Specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane
AUTOR: Tatiana Buianina
ORE DE INSTRUIRE: 8 ore
PARTICIPANȚI: 25-30 judecători, procurori, colaboratori ai instanțelor de judecată
ECHIPAMENT: computer (laptop, tabletă), conexare la internet, cască sau boxe (opţional)
DESCREREA GENERALĂ A CURSULUI:

Acest curs face parte dintr-un program de instruire la distanţă destinat procurorilor, judecătorilor şi altor profesionişti din sectorul justiţiei. Conceptul cursului reiese din analiza practicilor și la rândul său, indică necesitatea suplinirii informației juridice cu informații din domeniul psihologiei judiciare, în particular fiind vorba despre psihologia victimelor traficului de ființe umane.

Dacă conceptualizăm victima drept sursă valoroasă în obținerea probelor, ignorând dreptul său de a fi protejată, s-ar putea să întâmpinăm dificultăți în motivarea acesteia de a colabora cu justiția, de a depune mărturii, şi indirect, de a o proteja de ulterioarele re-victimizări. Din această perspectivă, protejarea drepturilor victimelor traficului de ființe umane necesită o bună înțelegere a realităților psihologice care le caracterizează.

Înțelegerea particularităților psihologice a VTFU va permite construirea unor strategii eficiente de interacționare cu victima, ținând cont de riscurile și necesitățile acesteia, astfel asigurând implicit și protejarea ei de la ulterioarele re-victimizări şi/sau re-traumatizări.

Sumarizând, dincolo de rolul lor de sursă pentru obţinerea probelor, victimele TFU sunt deținătoare de drepturi. Procurorul trebuie să ţină cont de faptul că protejarea victimei de la ulterioarele retraumatizării este la fel de important ca şi atragerea la răspundere penală a traficantului.

Pentru dezbaterea problematicii legate de specificul psihologic şi particularităţile audierii victimelor traficului de fiinţe umane, cursul este divizat în trei module, care urmează a fi parcurse pe durata a 8 ore. Primul modul defineşte şi descrie fenomenul traficului de persoane. Cel de-al doilea modul se va referi la protecţia victimei TFU, în sensul stabilirii unei relaţii eficiente cu aceasta, prevenirii situaţiilor de risc pentru victimă, precum şi pregătirea victimei pentru participare în instanță. Al treilea modul introduce spre atenţia audienţilor setul de abilităţi necesare pentru susținerea unui interviu, în vederea obținerii mărturiilor veridice.

Toate aspectele teoretice prezentate în acest curs de instruire la distanţă sunt exemplificate în baza studiilor de caz.

Cursul este asigurat cu tutorat, forum.

TUTORAT: Formatori INJ
TESTARE:  La sfârșitul fiecărui modul, participanţii vor fi testaţi electronic. Pentru a trece la un nou capitol de studiu este necesară  susţinerea testului propus cu punctaj minim cumulat de 75%.
CERTIFICARE Certificarea se realizează de către INJ în urma completării reuşite a testelor în cadrul cursului și a executării sarcinilor propuse de tutore pe forum. INJ eliberează un certificat de instruire continuă pentru 8 ore de instruire.
ASISTENȚĂ TEHNICĂ tatiana.ciaglic@inj.gov.md 
APLICĂ: LINK-UL VA FI ACTIVAT LA LANSAREA CURSULUI