Un nou concurs științific pentru audienții de la formare inițială

21. 06. 2016

Pentru audienții Institutului Național al Justiției candidați la funcții de judecător şi de procuror a fost lansată, pe 20 iunie curent, ediția a doua a concursului de rapoarte (referate). Tematica actualei ediții: „Calitatea și eficacitatea justiției prin prisma instrumentelor adoptate de Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției (CEPEJ)”. Participanții, pe lângă elaborarea mai multor mostre de chestionare pentru evaluarea gradului de satisfacție al justițiabilului privind activitatea unei instanțe judecătorești/procuraturi și a gradului de satisfacție al audientului privind activitatea INJ, au creat două planuri de acțiuni intitulate: „Cinci pași ce necesită a fi întreprinși pentru a eradica corupția în sistemul judecătoresc” și „Cinci pași ce necesită a fi întreprinși pentru a eradica corupția în organele procuraturii”.

Obiectivul concursului prevedea studierea aprofundată a instrumentelor adoptate de CEPEJ și elaborarea unui document finalizat care să servească temei pentru a evalua și a ridica calitatea și eficacitatea justiției/activității organelor procuraturii; dezvoltarea competențelor de apreciere critică a activității instanțelor judecătorești/organelor procuraturii.

Participanții la concurs au expus raționamentele de care s-au condus la elaborarea chestionarelor și planurilor de acțiuni, precum și au prezentat nemijlocit documentul elaborat. La evaluare au fost luate în considerație conținutul documentului elaborat, originalitatea formei de prezentare (abilități oratorice), problematizarea, argumentarea, corectitudinea utilizării termenilor, limbajul juridic adecvat etc. Juriul a apreciat lucrările după cum urmează: pentru candidații la funcții de judecători, locul I – Nina Malai, locul II – Dan Sârbu, locul III – Elena Marandici; pentru candidații la funcții de procuror, locul I – Roman Chihai, locul II – Stanislav Prisăcaru, locul III – Doina Conoval.