Un nou curs de formare continuă în materia nediscriminării și egalității

30. 04. 2020

Nediscriminarea și egalitatea a fost tematica webinarului care s-a desfășurat joi, 30 aprilie 2020,  și care a întrunit asistenți judiciari, grefieri și consultanți ai procurorilor.

Seminarul de formare continuă a fost conceput pentru a spori cunoștințele participanților în domeniul discriminării pe diferite criterii în conformitate cu cadrul legal internațional și jurisprudența relevantă; a analiza compatibilitatea prevederilor instrumentelor internaționale cu prevederile actelor normative naționale în materia drepturilor și libertăților fundamentale; pentru a identifica modalitățile de sancționare a actelor de discriminare etc.

Cursanții au fost instruiți online de către Constantin Cojocarul, avocat specializat în drepturile omului, consultant al Consiliului Europei. Subiectele abordate în cadrul webinarului au reflectat drepturile persoanelor cu dizabilități și egalitatea de gen prin prisma standardelor internaționale, în special a Convenției de la Istanbul și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului. Partea practică a cursului a cuprins analiza unor studii de caz ce țin de discriminare și egalitate de gen.

Sesiunile de instruire au fost organizate de Institutul Național al Justiției în cooperare cu Programul comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei „Parteneriat pentru Buna Guvernare II”, în cadrul proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, în particular pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”.