Vă invităm la cursul de formare la distanță „Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive"!

01. 07. 2020

Stimaţi beneficiari ai INJ,

Vă oferim posibilitatea de a participa la cursul electronic prestat pe platforma de instruire la distanță ILIAS a INJ - „Interzicerea relelor tratamente în contextul aplicării legii, securității și în alte contexte coercitive".

Ore de instruire: 24 de ore.

Participanţi: 30 de judecători, asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, procurori, consultanți ai procurorului, formatori INJ, colaboratori INJ

Perioada de înscriere la curs: 01.07.2020- 04.07.2020.

Perioada activă a cursului: 06.07.2020 - 03.08.2020.

Echipamentul necesar cursantului: computer (laptop), boxe sau căști, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului: Scopul cursului este de a prezenta sau dezvolta cunoștințele despre cadrul juridic european și universal al drepturilor omului privind interzicerea relelor tratamente. Cursul se concentrează asupra aplicării legii, justiției penale și domeniilor conexe și este conceput pentru a permite să fie înțelese și să fie puse în practică:

  • aspecte privind constituirea și interacțiunea elementelor definitorii privind interzicerea relelor tratamente și domeniul de aplicare al acestora;
  • standardele conexe, orientate spre individ, privind tratamentul aplicat persoanelor lipsite de libertate și utilizarea forței și a mijloacelor speciale în contextul coercitiv;
  • garanțiile procedurale și organizaționale împotriva relelor tratamente;
  • criteriile de investigare eficace, alte cerințe din cadrul procedural și esența globală a obligaţiei de a combate impunitatea în cazul relelor tratamente;
  • componentele principale ale relelor tratamente în contextul altor drepturi ale omului și în alte situaţii.

Cursul răspunde responsabilităților și contribuțiilor așteptate ale profesioniștilor din domeniul juridic și din alte domenii și își propune să le îmbunătățească competențele practice relevante în combaterea relelor tratamente.

Cursul include prezentări, teste de evaluare a cunoștințelor, scenarii și exerciții de reflecție.

Modul de testare: testare obligatorie.

Certificarea: Beneficiarii instruirii vor primi certificate care atestă  promovarea cursului în baza rezultatului testării finale.

Tutorii cursului:

Diana Scobioală, doctor habilitat în drept, Director al INJ, formator INJ, formator al Programului HELP al Consiliului Europei;

Olga Dorul, doctor în drept, conferențiar universitar, formator INJ, formator al Programului HELP al Consiliului Europei.

Asistenţă tehnicătatiana.ciaglic@inj.gov.md

Înscrie-te la curs!

Prioritar vor fi admise la e-curs persoanele cu un număr redus de ore de instruire acumulate pe parcursul anului 2020 şi mai puţine cursuri electronice nepromovate.