Vă invităm să aplicați la un nou curs electronic prestat pe platforma ILIAS a INJ - „Medierea extrajudiciară pentru judecători”

25. 08. 2023

Stimați beneficiari ai INJ!

 

Vă invităm să aplicați la un nou curs electronic prestat pe platforma ILIAS a INJ - „Medierea extrajudiciară pentru judecători”, elaborat în cadrul proiectului “Medierea comercială și arbitrajul în Moldova” (faza a IV-a) implementat de BERD în colaborare cu IDLO, cu suportul financiar USAID.

Ore de instruire: 32 de ore.

Participanți: judecători, asistenți judiciari, avocați care acordă asistență juridică garantată de stat.

Perioada de înscriere la curs: 25 august - 1 septembrie 2023.

Perioada activă a cursului: 5 - 29 septembrie 2023.

Echipamentul necesar cursantului: computer/laptop/tabletă, conexiune la internet.

Descrierea generală a cursului:

e-Cursul consolidează capacitățile profesionale ale judecătorilor privind aplicarea medierii extrajudiciare și constă din cinci module orientate spre atingerea următoarelor obiective:

  • familiarizarea cu evoluția medierii și a cadrului normativ și instituțional din RM;
  • identificarea cauzelor potrivite examinării prin mediere extrajudiciară și redactarea actelor judecătorești relevante;
  • conștientizarea statutului mediatorului și a avantajelor medierii extrajudiciare, inclusiv pentru instanțe;
  • cunoașterea modului de executare a acordurilor de mediere;
  • conștientizarea rolului judecătorului în promovarea medierii.

Certificarea: Beneficiarii care vor promova cursul vor primi certificate emise de INJ.

Asistență tehnică: chipric.oleg@inj.gov.md