Vizită de studiu a reprezentanților INJ la instituțiile de resort din România

20. 11. 2023

Reprezentanții Institutului Național al Justiției au efectuat o vizită de studiu la București, România, în perioada 15-17 noiembrie 2023. Din delegație au făcut parte angajații Centrului de Informații Juridice, precum și ai subdiviziunilor responsabile de resurse umane și de comunicare. Deplasarea în România a avut drept scop schimbul de experiență și împărtășirea bunelor practici sub forma unor întâlniri cu exponenții instituțiilor române de formare judiciară.

Pe parcursul a trei zile, delegații Institutului au mers la Institutul Național al Magistraturii (INM) și Școala Națională de Grefieri (SNG), unde au purtat discuții privind domeniile de interes comun. Astfel, la întrevederi au fost abordate aspecte ce țin de modul de integrare a tehnologiilor informaționale în procesele de formare inițială, formare continuă și formare formatori, gestionarea tehnică a admiterii și a absolvirii, gestionarea bibliotecii fizice, domeniul comunicării și al resurselor umane. Întrucât Institutul Național al Justiției este antrenat într-un amplu proces de evaluare profesională complexă și de completare a Rețelei de formatori, reprezentanții INJ au fost interesați și de procedura de recrutare a formatorilor la instituțiile de resort din România. De asemenea, a fost discutat subiectul privind experiența Institutului Național al Magistraturii și a Școlii Naționale de Grefieri privind transparentizarea procedurii de selectare a beneficiarilor la instruirile internaționale.

Vizita de studiu a avut loc grație proiectului „Consolidarea capacității instituționale a Institutului Național al Justiției din Republica Moldova” implementat de Institutul Național al Magistraturii din România în cooperare cu Institutul Național al Justiției din Republica Moldova, cu sprijinul RoAid, sub coordonarea Ministerului Afacerilor Externe din România. Direcțiile de cooperare ale proiectului se referă la trei componente: dezvoltarea capacităților beneficiarilor INJ prin activități de formare continuă organizate de INM; efectuarea unor stagii de practică pentru audienții INJ și a unor stagii specializate pentru judecătorii și procurorii în funcție la instituțiile omoloage; asistența privind consolidarea capacității Centrului de Informații Juridice, în cadrul unei vizite de studiu a angajaților INJ.