Vizita de curtoazie la INJ a reprezentanților Institutului European de Administrare Publică

08. 09. 2023

Vineri, 8 septembrie 2023, Institutul Național al Justiției a fost vizitat de o delegație a Institutului European de Administrare Publică (EIPA): Juan Diego Ramírez-Cárdenas Díaz și Wolfgang Koeth, însoțită de reprezentanți ai Institutului Diplomatic al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova: Eugen Vizir, Director, și Gheorghe Cucoș, consilier. Aflați într-o misiune de documentare la Chișinău, experții străini și-au propus să se întâlnească cu entități guvernamentale și cu oficiali care au un rol important în procesul amplu de reforme inițiate de țara noastră în vederea aderării la Uniunea Europeană.

În cadrul întrevederii, Directoarea interimară a Institutului Național al Justiției, Ecaterina Popa, a prezentat, în linii generale, misiunea și activitatea INJ în ceea ce privește formarea profesioniștilor din sectorul juridic și abordările de instruire pe cele trei dimensiuni: formare inițială, formare continuă și formare formatori. Totodată, dumneaei a menționat parteneriatele stabilite între Institutul Național al Justiției și școlile de magistratură din regiune și europene care facilitează schimbul de experiențe și de bune practici în promovarea unor standarde înalte de pregătire judiciară.

Discuțiile au acoperit, de asemenea, oportunitățile de colaborare în domeniul dezvoltării profesionale a beneficiarilor INJ în funcție de necesitățile identificate. Astfel, în contextul oferirii Republicii Moldova a statutului de țară candidată la UE, a fost accentuată importanța organizării unor sesiuni de instruire axate pe subiecte de drept european și împărtășirea materialelor didactice, inclusiv curricula, pe acest segment.

Părțile au exprimat un interes comun în dezvoltarea viitoare a cooperării și a schimbului de cunoștințe între cele două entități.

La întrevedere, din partea Institutului Național al Justiției au mai participat Valentina Conțescu, șefă a Direcției management instituțional, și Cezara-Elena Polisca, șefă a Secției didactico-metodică și formare formatori.

Creat în 1981 cu ocazia primului Consiliu European de la Maastricht, Institutul European de Administrare Publică oferă expertiză tuturor profesioniștilor din domeniul administrației publice europene, cu obiectivul principal de a le îmbunătăți continuu competențele și capacitățile pentru o gestionare eficientă a politicilor Uniunii Europene.