Vizita de informare a audienților INJ la penitenciarul nr. 9 – Pruncul

19. 05. 2022

În zilele 17 și 18 mai 2022, audienții Institutului Național al Justiției, candidați la funcții de judecători și de procurori, însoțiți de Anatolie Munteanu, formator INJ, și Nicoleta Nicolaev, specialist principal în Secția instruire inițială, au mers la penitenciarul nr. 9 de tip închis pentru detenția condamnaților majori de gen masculin din comuna Pruncul, municipiul Chișinău.

Scopul acestei vizite a fost informarea viitorilor judecători și procurori cu modul de funcționare a unei instituții în care își ispășesc pedeapsa persoanele private de libertate. Șeful penitenciarului, Eduard Timofei, le-a vorbit audienților despre legislația și managementul penitenciar, despre condițiile de detenție și probleme ce țin de suprapopularea penitenciarelor, despre asistența medicală și activitățile educative desfășurate cu deținuți etc.

De asemenea, audienții au aflat despre programul implementat cu suportul AO Inițiativa Pozitivă - Comunitatea terapeutică „Catharsis”, care ajută persoanele dependente de substanțe psiho-active din penitenciar și urmărește reducerea recidivei, schimbarea comportamentului și a viziunii asupra lucrurilor și reintegrarea în societate a foștilor dependenți de droguri, prin ședințe de grup, consiliere individuală, terapie prin muncă, activități de auto-cunoaștere și auto-dezvoltare.

Vizita de informare a avut loc în cadrul cursului de formare inițială „Punerea în executare a hotărârilor judecătorești în materie penală”.