Vizitele audienților INJ la penitenciarele nr. 9 și 10

10. 07. 2018

În zilele de 5 și 9 iulie 2018, audienții Institutului Național al Justiției, candidați la funcția de judecător au efectuat vizite de studiu la Penitenciarul nr. 10-Goian, de tip semiînchis unde își execută pedeapsa deținuții minori, și la Penitenciarul nr.9-Pruncul, de tip închis pentru detenția condamnaților majori de gen masculin.

În cadrul vizitelor, candidații la funcția de judecător au luat cunoștință de condițiile de detenție, activitățile profesionale în care pot fi antrenați condamnații și posibilitatea obținerii unei meserii, procedurile de acordare a asistenței psihiatrice și psihologice a deținuților minori, procesul reeducării și resocializării a acestora pe perioada detenției etc.

Menționăm că, în perioada 26-27 iunie 2018, și audienții candidați la funcția de procuror ai Institutului Național al Justiției au beneficiat de vizite la Penitenciarul nr. 10-Goian și Penitenciarul nr. 9-Pruncul.

Vizitele de documentare sunt programate în cadrul cursului de formare inițială „Executarea hotărârilor judecătorești în materie penală”, al cărui formator este Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Anatolie Munteanu, și se înscriu în Planul de activități extracurriculare a candidaților la funcții de judecător și de procuror pentru 2017-2018.