Cinci cursuri electronice prestate de Școala Națională de Grefieri din România, disponibile pentru beneficiarii INJ

26. 02. 2024

Stimați beneficiari ai INJ!

În baza Acordului de colaborare încheiat între Școala Națională de Grefieri din România (SNG) și Institutul Național al Justiției, SNG oferă  posibilitatea beneficiarilor INJ de a participa la următoarele cursuri electronice (e-Learning) prestate pe platforma de instruire la distanță a SNG:

 

  1. „Cooperare judiciară internațională. Aspecte teoretice și practice în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală” (20 de ore de instruire).

Descrierea acțiunii de formare:

Sesiunea de formare își propune să abordeze aspecte teoretice și practice în cauzele penale cu elemente de extraneitate, în special cu privire la citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. Acțiunea de formare se adresează grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor penale.

Beneficiari: șefi de secretariate (instanțe), asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, absolvenți INJ.

Locuri disponibile: 40.

 

 

  1. „Cooperare judiciară internațională. Aspecte teoretice și practice în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă” (20 de ore de instruire).

Descrierea acțiunii de formare:

Sesiunea de formare își propune să abordeze aspecte teoretice și practice în cauzele civile cu elemente de extraneitate, în special cu privire la citarea și comunicarea actelor de procedură, obținerea de probe, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. Acțiunea de formare se adresează grefierilor din cadrul instanțelor implicați în soluționarea cauzelor civile.

Beneficiari: șefi de secretariate (instanțe), asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, absolvenți INJ.

Locuri disponibile: 40.

 

 

  1. „Abilități non-juridice. Instrumente și bune practici de comunicare pentru îmbunătățirea activității de relații publice a grefierilor la parchete” (20 de ore de instruire).

Descrierea acțiunii de formare:

Cursul, organizat în format online, își propune facilitarea abilităților de comunicare în vederea îmbunătățirii activității de relații publice a grefierilor din cadrul parchetelor. 

Beneficiari: consultanți ai procurorilor, colaboratori din cadrul procuraturilor, absolvenți INJ.

Locuri disponibile: 40.

 

 

  1. „Abilități non-juridice. Instrumente și bune practici de comunicare pentru îmbunătățirea activității de relații publice a grefierilor la instanțe” (20 de ore de instruire).

Descrierea acțiunii de formare:

Cursul, organizat în format online, își propune facilitarea abilităților de comunicare în vederea îmbunătățirii activității de relații publice a grefierilor din cadrul instanțelor. 

Beneficiari: șefi de secretariate (instanțe), asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, formatori/personal INJ, absolvenți INJ.

Locuri disponibile: 40.

 

 

  1. „Engleza juridică” (11 ore de instruire).

Descrierea acțiunii de formare:

Cursul de engleză juridică este derulat în format online și vizează dezvoltarea abilităților teoretice, practice, dar și non-juridice ale grefierilor, având în vedere evoluțiile recente sau prognozate ale acestei profesii la nivel european, precum și contextul creat de rolul crescut al grefierului în derularea procedurilor de cooperare judiciară internațională. 

Beneficiari: șefi de secretariate (instanțe), asistenți judiciari, grefieri, colaboratori din cadrul instanțelor, consultanți ai procurorilor, colaboratori din cadrul procuraturilor, formatori/personal INJ, absolvenți INJ .

Locuri disponibile: 40.

 

 

E-cursurile se vor derula în perioada martie-noiembrie 2024.

Perioada de aplicare 26.02.2024 – 7.03.2024.

Pentru participare la webinar este nevoie de acces la internet, urmând ca, după înscriere, cursanții să primească instrucțiunile necesare din partea SNG.

Furnizarea de informații incorecte în formularele de înregistrare cu privire la funcția deținută vă va împiedica să obțineți certificate de promovare a e-cursurilor!