„Metodologia de formare a adulților”: școală de iarnă pentru formatorii INJ

13. 01. 2023

Consolidarea abilităților de predare a formatorilor constituie una dintre prioritățile Institutului Național al Justiției, ridicarea profesionalismului beneficiarilor INJ fiind direct proporțională cu calitatea formării și a aptitudinilor de instruire a trainerilor INJ. Iată de ce prima activitate de dezvoltare profesională din acest an organizată de Institutul Național al Justiției în parteneriat cu Consiliul Europei (CoE) a inclus o școală de iarnă în domeniul metodologiei de formare a adulților. Acțiunea, adresată unui grup de formatori, a avut loc în perioada 11-12 ianuarie 2023.

Sesiunile de instruire, livrate de Ivana Roagna, consultantă internațională a Consiliului Europei, au fost precedate de mesaje de salut din partea Ecaterinei Popa, Directoare interimară a Institutului Național al Justiției, și a Dianei Cealic, coordonatoare superioară a proiectului CoE „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”.

Agenda programului a cuprins aspecte teoretice și practice privind elucidarea unui proces de învățare al beneficiarilor. Astfel, participanții școlii de iarnă au asimilat cunoștințe despre elaborarea unei instruiri face-to-face și online, au stabilit legături între obiectivele și metodele de învățare, au cunoscut tehnici de evaluare a impactului instruirii, au făcut exerciții practice ce țin de comunicarea non-verbală și gestionarea auditoriului dificil. De asemenea, formatorii INJ au fost familiarizați cu teoriile de formare a adulților ale lui Malcom Knowles și David Kolb, cu avantajele și dezavantajele diferitelor tehnici de predare, precum și cu implementarea acestora în cadrul activităților de instruire.