2023 (prima jumătate a anului)

Examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă 2023
(prima jumătate a anului 2023)

Examenul pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pentru accederea în funcţia de judecător sau de procuror îl susţin persoanele care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului şi, respectiv, la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 3 din 25 februarie 2016 cu privire la Procuratură.

Temei pentru participare la examenul pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror îl constituie hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii și hotărârea Consiliului Superior al Procurorilor privind remiterea materialelor solicitanţilor la funcţiile de judecător sau de procuror în baza vechimii în muncă pentru susţinerea examenului în faţa Comisiei pentru examenul de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei.

Având în vedere că numărul de cereri parvenite pentru a participa la examen este mare, Consiliul Institutului National al Justiției, prin Hotărârea nr. 2/3 din 17.02.2023, a hotărât divizarea participanților, după cum urmează:

  • în prima jumătate a anului 2023 vor fi admise persoanele în privința cărora s-au emis hotărârile CSM și, respectiv, CSP în anii 2017-2019 inclusiv;
  • în a doua jumătate a anului 2023 vor fi admise persoanele în privința cărora s-au emis hotărârile CSM și, respectiv, CSP în anii 2020-2021 inclusiv;
  • în prima jumătate a anului 2024 vor fi admise persoanele în privința cărora s-au emis hotărârile CSM și, respectiv, CSP în anii 2022-2023 inclusiv.

Examenul pentru candidații la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă este susținut în două probe:

  1. proba scrisă se desfășoară electronic în două etape. Prima etapă constă în susținerea unui test psihologic eliminatoriu. Etapa a doua a probei scrise constă în întocmirea a câte două acte procedurale în baza unor cauze concrete:
  1. hotărâre şi sentinţă - pentru solicitanţii la funcţia de judecător (în baza unei cauze civile şi a unei cauze penale);
  2. rechizitoriu şi ordonanţa corespunzătoare - pentru solicitanţii la funcţia de procuror (în baza a două cauze penale);
  1. probă orală:
  1. în materie de drept penal şi drept procesual penal (inclusiv aspecte de drept contravențional), drept civil și drept procesual civil, drept administrativ, drepturile omului – pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător;
  2. în materie de drept penal şi drept procesual penal (inclusiv aspecte de drept contravențional), drepturile omului – pentru persoanele care candidează la funcţia de procuror.

Persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror vor răspunde, în cadrul probei orale, la câte un subiect din fiecare domeniu/disciplină menționat/ă.

Organizarea, desfăşurarea, evaluarea şi examinarea contestaţiilor se realizează conform prevederilor Legii privind Institutul Național al Justiției, ale Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă din 25 februarie 2021, ale Regulamentului privind formarea iniţială şi absolvire a candidaţilor la funcţii de judecător şi de procuror din 25 februarie 2021 și ale Regulamentului cu privire la depunerea și examinarea contestațiilor din 2 martie 2017.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la următoarele numere de telefon:

076076684;

022 22 81 86

 


(Publicat 2023.04.19 14:00)
 

 
(Publicat 2023.03.24 19:53)

Repartizarea concurenților la proba scrisă


Rezultatele testului psihologic (Publicat: 16.03.2023, ora 11:35)
 
 

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a examenului pentru persoanele care candidează la funcția de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă