A avut loc ședința finală a Consiliului de coordonare a proiectului implementat în comun de PNUD și INJ

15. 03. 2019

Discuții privind acțiunile realizate în cadrul proiectului PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, finanțat de Guvernul Danemarcii, a fost scopul ședinței finale a Consiliului de coordonare a proiectului. Evenimentul a avut loc vineri, 15 martie 2019, la Institutul Național al Justiției, și a oferit oportunitatea de a evalua rezultatele proiectului și beneficiile acestuia pentru instituțiile implicate.

La ședință au participat reprezentanți ai instituțiilor beneficiare care au mandat în domeniile ce țin de drepturile omului, justiție penală, guvernare și anticorupție, inclusiv ai Institutului Național al Justiției – partenerul strategic și beneficiarul-cheie al proiectului.

În cadrul reuniunii au luat cuvântul Diana Scobioală, Director al Institutului Național al Justiției, Valeria Ieșeanu, reprezentanta în exercițiu a PNUD Moldova, Theresia Kirkemann Boesen, reprezentanta Ministerului Afacerilor Externe al Danemarcei, Alexei Gherțescu, specialist de proiect, PNUD Moldova, ș.a. Vorbitorii s-au referit la rezultatele înregistrate pe parcursul anilor 2015-martie 2019 și la eventualele perspective de colaborare.

În intervenția sa, Diana Scobioală, Director INJ, a punctat acțiunile comune derulate în cadrul proiectului și impactul acestora asupra activităților de instruire ale Institutului Național al Justiției. În particular, Directorul s-a referit la simularea de procese ca metodă inovativă de formare profesională și la metodologia procesului de creare a simulărilor; la rezultatele pozitive ale admiterii, absolvirii și testării electronice, care sporesc transparența și calitatea formării profesionale oferite de INJ. De asemenea, Diana Scobioală a vorbit despre infrastructura îmbunătățită, sporirea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități și implementarea sistemului de calitate a managementului.

Proiectul PNUD „Consolidarea capacităților tehnice ale instituțiilor naționale pentru protecția și promovarea drepturilor omului”, lansat în 2015 cu suportul financiar al Guvernului Danemarcii, a avut drept obiectiv major îmbunătățirea protecției drepturilor omului și a supremației legii prin consolidarea capacităților instituționale ale actorilor-cheie în relația cu justiția și grupurile vulnerabile.